Fra folketellingen 1920, husliste Kristiania

Godt nytt år - med håp om fortsatt bra trykk på frivillighetsarbeidet!

Arkivverket har i mange år hatt god hjelp av frivillige til transkribering av arkivmateriale. For tiden er det folketellingen for 1920 som det jobbes med, og det er veldig positivt at det er et stort engasjement og et veldig driv blant de frivillige.

Publisert: 2020-01-07

I løpet av høsten har Arkivverket gjort en rekke fremstøt for å skaffe flere frivillige, og som har resultert i en økning på over 40 % på antall frivillige. I dag bidrar over 440 personer i dette arbeidet, og vi er på god vei til å oppfylle målsettingen om folketellingen skal være tilgjengelig på Digitalarkivet fra 1. desember 2020. Arkivverket er svært takknemlige for den viktige jobben alle de frivillige yter, og vil rette en stor takk til alle som bidrar.

Men det er plass til flere! Det er særlig i de store byene vi trenger flere frivillige til å transkribere personsedlene fra folketellingen. Vi tildeler bolker på 2500 personsedler av gangen. Hvis du kan tenke deg å bidra, så gå inn på nettsiden vår og les mer: