6 barn i ring rundt tre.
Postkortet i privatarkivet etter Oscar Andersen (1879-1953). RA/PA-0569/U/L0002/0025

Julehelsing 2019

Me vil ynskje alle brukarar av Digitalarkivet ei god jul.

Publisert: 2019-12-20

Det har vore eit travelt år i Digitalarkivet, og mykje arkivmateriale har blitt tilgjengeleg for brukarane våre.

I september 2019 opna tenesta Sjølvbetent publisering for at arkivsektoren sjølv kan publisere sitt eige arkivmateriale i Digitalarkivet.

2019 blei også det året då me såg me oss nøydde til å ta farvel med «Det gamle Digitalarkivet».

Heilt mot slutten av året har Digitalarkivet publisert 100 søkbare lister frå kyrkjebøker frå Rakkestad, registrert av Rakkestad lokalsamling. I tillegg er siste rest av folketeljinga 1875 transkribert og publisert, slik at heile teljinga no er søkbar. For meir nytt materiale i desember, sjå Siste publiserte.

Digitalarkivet tek etter kvart juleferie, men me følgjer med i forum og på e-post.

Me vil nytte høvet til å takke alle som deltek på våre organiserte dugnadar og andre friviljuge som bidreg med innhald til Digitalarkivet!