Viser framsida med skisse til endringar

Endringar på framsida til Digitalarkivet

Me gjer nokre mindre endringar på framsida til Digitalarkivet.

Publisert: 2019-11-13

Digitalarkivet får ein ny inngang på framsida primært retta mot arkivsektoren: Sjølvbetent publisering i Digitalarkivet.

Inngangen for å utforske digitalisert arkivmateriale får nokre mindre endringar. Det vert mellom anna snarvegar til nyttige sider for å bli betre kjend med Digitalarkivet og for å komme i gang med slektsgransking. Alt som tidlegare var tilgjengeleg på utforsk-sida er framleis tilgjengeleg på framsida via snarvegane Smakebitar frå Digitalarkivet og Våre søk.

Inngangen for friviljuge bidragsytarar vert flytta heilt til toppen av sida.