Viser forsiden til tellingen
RA, Folketelling 1801 for 0117P Idd prestegjeld, 1801

Forskingsdata folketeljinga 1801

No kjem Arkivverket med ei ny løysing for dei som vil forske på folketeljinga frå 1801.

Publisert: 2019-11-12

Folketeljinga 1801 står i ei særstilling. Ho er den fyrste teljinga i Noreg der alle innbyggjarar vart talde og namngjevne, og ho er den fyrste som vart tilrettelagd digitalt. Eit omfattande nybrottsarbeid med transkribering og koding låg bak.

No legg Arkivverket ut kommaseparerte, flate csv-filer for heile 1801-teljinga og for kvart amt (fylke). Filene inneheld både transkriberte data frå sjølve teljinga og kodar. Dei gamle kodane frå eldre utgåver av Digitalarkivet er med, i tillegg til nyare kodar (genererte av IPUMS i USA) sende til oss frå RHD ved Universitetet i Tromsø.

Filene kan ein laste inn i rekneark, statistikkpakkar eller databaseverktøy for nærare analyse. Direkte tilgang til filene for 1801-teljinga gjev langt fleire moglegheiter for forsking, oppslagsfunksjonar og avgrensing av utval enn løysinga i eldre utgåver av Digitalarkivet.

Rettleiing, eksempel og filer finn du på denne sida:

Forskningsdata fra folketellingen 1801