Varanger museum IKS, Brodtkorb handel A/S, F/Fc/L0001: Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya , 1868-1894

Nytt skanna arkivmateriale i september 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i september 2019.

Publisert: 2019-10-04

Det ble publisert 203 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (95), Statsarkivet i Kristiansand (1), Statsarkivet i Kongsberg (1) og Statsarkivet i Oslo (106). Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 43 esker med folkemengdens bevegelse for 1918. Dermed er 1918-årgangen komplett. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi har så vidt startet indekseringsarbeidet, som vil gjøre det enklere å orientere seg i innholdet.

Av folketellingsmateriale har Arkivverket i september publisert folketellinga 1885 for Florø, som fra før finnes i søkbarvesjon, og den kommunale folketellinga 1913 for Bergen, som uheldigvis ikke er bevart i sin helhet.

Det har blitt lagt ut i alt 54 emigrant- og passprotokoller fra arkivene etter hhv. Oslo politidistrikt og Bergen politidistrikt, som supplerer tidligere publiseringer.

Av fritt tilgjengelig arkivmateriale for øvrig nevner vi seks nye valgmanntall fra lensmannsarkiver i Statsarkivet i Bergen og kapitelsbok 1754-1856 fra arkivet etter Biskopen i Kristiansand.

Til sist vil vi peke på at 17. september var en merkedag, ettersom Digitalarkivet ble åpnet for selvbetjent publisering av skanna arkivmateriale for arkiv, bibliotek og museum som oppbevarer arkiver. Flere slike virksomheter har allerede benyttet muligheten til å publisere i Digitalarkivet.