RA, Riksarkivets diplomsamling, F06/L0002: Dokument nr. 4

Nytt skanna arkivmateriale i august 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i august 2019.

Publisert: 2019-09-03

Det ble publisert 194 branntakstprotokoller fra diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (41), Statsarkivet i Kristiansand (152) og Statsarkivet i Oslo (1). Skanningen av branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kristiansand er nå så å si ferdig, og framover vil branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Oslo ha høyest prioritet. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 46 esker med folkemengdens bevegelse for 1918 og 1919. 1918-årgangen er ennå ikke helt komplett. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. 1918-årgangen, som vi nå nettopp er i gang med, vil dermed være fritt tilgjengelig i sin helhet. Vi planlegger å indeksere eskene slik at klausuleringen/sperringen for perioden 1919-1927 kan avgrenses til lister over fødte.

Fra Riksarkivets diplomsamling er serien Norske statsdokumenter (107 diplomer) skanna i sin helhet og publisert diplom for diplom. Her mangler det fortsatt mye metadata i form av regester av diplomenes innhold, men noe er lagt inn, slik at man kan forestille seg hvordan sluttresultatet skal bli.

Arkivet Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660 er publisert i sin helhet (7 esker). Skanninga er basert på mikrofilm produsert i forbindelse med den dansk-norske arkivavtalen.

Den brå nedleggingen av "Gamle Digitalarkivet" har satt fart på arbeidet med å flytte skanna arkiver fra den gamle "Bokhylla" (Webbok):

Av øvrig fritt tilgjengelig arkivmateriale som ble publisert i august, vil vi nevne dette:

Til sist gjør vi oppmerksom på at arkiver knyttet til Alexander Kielland-ulykken, som er publisert tidligere, men hvor det aller meste ikke har vært fritt tilgjengelig i Digitalarkivet, nå er nærmere vurdert med hensyn til restriksjoner. Etter denne vurderingen er granskningskommisjonens arkiv fritt tilgjengelig i sin helhet, mens det ennå hviler en del restriksjoner på arkivet etter Stavanger Drilling AS, selv om også en del av dette arkivet nå er fritt tilgjengelig i Digitalarkivet.