Veiledning: Profilering av publisert arkivmateriale

Her finner du råd og tips knyttet til profilering av publisert arkivmateriale

Det viktigste profileringsverktøyet er aktørsiden. Dersom man heller ønsker å lenke direkte til publisert arkivmateriale, gir vi følgende råd og tips:

Ved å lenke til søk på oppbevaringssted, lenker man til ei dynamisk treffliste som til enhver tid er oppdatert med alt publisert arkivmateriale som tilhører virksomheten.

Ved å lenke til søk på arkiv, lenker man til ei dynamisk treffliste som til enhver tid er oppdatert med alt publisert arkivmateriale knyttet til det aktuelle arkivet. Det er fullt mulig å lenke til søk på to eller flere arkiv, og man kan også lenke til søk på arkiv kombinert med andre søkekriterier.

Ønsker man å lenke til en konkret arkivenhet, anbefaler vi lenke til innholdssiden dersom arkivenheten er indeksert. Dersom arkivenheten ikke er indeksert, anbefaler vi lenke til første bilde.

Ønsker man å profilere et bestemt dokument, et bestemt oppslag i en protokoll eller liknende, anbefaler vi å lenke til det konkrete bildet.

Ved lenking til konkrete bilder benyttes såkalt brukslenke for sidevisning, som man finner blant referanser i bildevisningene (klikk på lenkesymbolet).