Veiledning: Profilering på aktørsiden

På aktørsiden kan virksomhetene legge inn logo, lenke til nettside og annen informasjon.

På aktørsiden (se eksempel) kan alle som bidrar med innhold i Digitalarkivet presentere seg selv.

Visning av aktørinformasjon
Eksempel på aktørside for en aktør

På aktørsiden kan virksomheten profilere og presentere seg med logo, kontaktinformasjon, lenke til nettsider og utfyllende informasjon på norsk (bokmål eller nynorsk) og på engelsk. Det er dynamisk lenking til alt virksomheten har publisert i Digitalarkivet. Aktørsiden er derfor en landingsside som virksomheten kan velge å lenke opp fra sine egne nettsider, som en innfallsport til Digitalarkivet.

Aktørsiden er tilgjengelig forbindelse med kildeinformasjon i Digitalarkivets hovedside og i løsninga for skannet materiale, samt egen søkeside tilgjengelig fra megamenyen.

Arkivverket oppretter en aktørside for hver virksomhet med aktørtype Arkivdepot. I utgangspunktet er det virksomhetens kontaktperson som har tilgang til å redigere.

Redigering av aktørside

Velg Mitt DA i brukermeny
I brukermenyen er det et valg som heter Mitt DA

Side for Mitt digitalarkiv
I Mitt DA er det et valg for å administrere aktører

Valg for å administrere aktørvisning
Velg å redigere atkør på den aktøren som skal redigeres. En bruker kan ha tilgang til flere aktører.

Redigering av aktørinformasjon
Redigering av aktørinformasjon

Den brukeren som er definert som kontaktperson kan redigere informasjonen for virksomheten.

  1. Oppe til høyre på Digitalarkivet.no velger du "Mitt DA"
  2. I Mitt DA velger du "Administrer aktør"
  3. Velg hvilken aktør du vil administrere

I redigeringsverktøyet oppfordrer Arkivverket til å registrere en e-postadresse for tilbakemeldinger på innhold publisert i Digitalarkivet. Denne e-postadressen vises ikke noe sted, men aktiverer en tilbakemeldingsfunksjon i Digitalarkivets visninger (eksempel, klikk på snakkebobla). Alle tilbakemeldinger sendes til den registrerte e-postadressen.

Opplastet logo vises på aktørsiden, og på alle steder hvor kildeinformasjon vises. Logoen kan maks være 1 MB stor JPEG eller PNG-fil i et bredde:høyde-forhold mellom 1:1 og 4:1