Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Norges Postmuseums bibliotek, Sirkulærer fra Generalpostdireksjonen, 1858

Trykte bøker og andre trykksaker fra gamle Bokhylla

Liste over alle titlene, og nye lenker.

Som hovedregel skal Nasjonalbiblioteket (NB) tilgjengeliggjøre bøker og trykksaker fra Norge på sine sider:

Nasjonalbiblioteket (NB)

Digitalarkivet vil derfor ikke legge disse ut hos oss så sant NB har disse.

Hva gir NB tilgang til?

NB gir alle IP-adresser i Norge tilgang til trykte bøker som er trykket til og med år 2000 i Norge. Dette er regulert i en avtale mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket: . Bøker som har falt i det fri, dvs. det er gått 70 år siden opphavsmannen død, er tilgjengelig for alle. Det forutsetter naturligvis at NB har den aktuelle boken og at de har skannet den.

NB opplyser at alle trykte bøker før 1881 skal være fritt tilgjengelig, og alle etter må sjekkes. Det vet at de har mange titler som skulle vært endret til fritt tilgjengelig, de må rett og slett på beskjed fra publikum når man oppdager feil i sperringene. Send en e-post til tilbakemeldinger@nb.no

Titler som mangler hos NB må kontakte dem om.

Bøker trykket i utlandet

På gamle Bokhylla var det noen titler som var trykket i utlandet. Hvis vi har funnet dem tilgjengelig på nettet lenker vi til den utgaven, men ellers ikke.

Liste over saker fra gamle Bokhylla

I Finn kilde kan du se alt som er tilgjengelig via Digtalarkivet fra gamle Bokhylla ved å bruke emneordet "Webbok-publikasjoner":

Liste over saker fra gamle Bokhylla i dagens Digitalarkiv (her kommer det mer til etterhvert)

Nr.  Trykksak fra gamle Bokhylla (lenke hvis tilgjengelig på nytt sted)

Liste over bøker og andre trykksaker fra gamle bokhylla med de gamle løpernummeret. Lenke til dagens versjon der det finnes en versjon tilgjengelig.

Merk! Det kan godt være at NB har av disse enn vi har funnet, det kan i noen tilfeller være krevende å finne om det er det riktige verket eller utgaven. Ta kontakt med oss om du har oppdateringer eller spørsmål. En del titler vi ikke har funnet tilgjengelig hos NB er trykket i utlandet, og de har da ikke gjort disse tilgjengelig. Da må vi undersøke om dette er gjort tilgjengelig andre steder, eller om det er titler vi likevel vil legge ut i en skannet utgave hos oss. Vi må da også vurdere om vi har lov til å tilgjengeliggjøre tittelen.