Nytt skanna arkivmateriale i juni og juli 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i juni og juli 2019.

Publisert: 2019-08-06

Det ble publisert 432 branntakstprotokoller diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (12), Statsarkivet i Kristiansand (399), Statsarkivet i Kongsberg (19) og Statsarkivet i Oslo (2). Skanningen av branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kristiansand har pågått gjennom sommeren og dette arbeidet nærmer seg nå slutten. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 47 esker med folkemengdens bevegelse for 1919 og 1920. 1919-årgangen er ennå ikke helt komplett. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker for perioden 1919-1927 som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Når vi snart kommer i gang med 1918-årgangen, vil denne være fritt tilgjengelig i sin helhet. Vi planlegger å indeksere eskene slik at klausuleringen/sperringen kan avgrenses til lister over fødte.

Den brå nedleggingen av "Gamle Digitalarkivet" har satt fart på arbeidet med å flytte skanna arkiver fra den gamle "Bokhylla" (Webbok):

Av øvrig fritt tilgjengelig arkivmateriale som ble publisert i juni og juli, vil vi nevne dette:

  • Fem personlister fra folketellinga 1769. Dette er noen av de ytterst få listene på personnivå som finnes fra denne folketellinga.
  • Ved Statsarkivet i Bergen skannes protokoller fra "Flytte- og framandkontroll"-seriene i lensmannsarkivene, og i juni og juli ble 35 protokoller fra lensmannsdistrikter i Hordaland publisert.
  • For Landkommisjonen 1661 (Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling) har mange av de allminnelige jordebøkene tidligere vært publisert, men fremdeles gjenstår mange andre enheter i serien. Vi går nå systematisk gjennom serien og har i juli publisert 20 enheter, slik at den er komplett til L0007/0001.
  • Fra arkivet etter Jordmorskolen i Oslo - Kvinneklinikken er det skanna fire eksamensprotokoller fra perioden 1818-1922.
  • Fra arkivet Kvinnelige Misjonsarbeidere er det skanna fire protokoller. I likhet med de tidligere publiserte fotoalbumene fra samme arkiv, dreier det seg om Bodil Biørn og Armenia.
  • Det er så vidt tatt hull på en serie mikrofilmer med militære ruller i Statsarkivet i Hamar, slik at én eske med lister over ungt mannskap fra arkivet etter Fylkesmannen i Oppland (opprinnelig Kristians amts arkiv) er publisert.
  • IKA Kongsberg har lagt ut glassplater og plastnegativer fra arkivet etter* Kongsberg formannskap og sentraladministrasjon*.
  • Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har lagt ut arkivmateriale fra ulike smakebiter