Fotograf Ole Friele Backer om bord på skipet under overreisen. (Original bildetekst, datert 04.07.1944). NTBs krigsarkiv, Riksarkivet.

Se Ole Friele Backers bilder fra D-dagen

I anledning 75-års markeringen av D-dagen i Normandie har Arkivverket tilgjengeliggjort en samling bilder som krigsfotograf Ole Friele Backer tok i forbindelse med invasjonen.

Publisert: 2019-06-06

Her er et utdrag fra Ole Friele Backers egen beretning om invasjonen og noen av bildene hans: