Nytt skanna arkivmateriale i mai 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i mai 2019.

Publisert: 2019-06-04

Det ble publisert 226 branntakstprotokoller diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (11), Statsarkivet i Kristiansand (2), Statsarkivet i Kongsberg (190), Statsarkivet i Oslo (21) og Statsarkivet i Tromsø (2). Skanningen av branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kongsberg er nå på det nærmeste ferdig, og om kort tid vil fokus flytte seg til branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kristiansand. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 49 esker med folkemengdens bevegelse for 1920 og 1921. 1920-årgangen er ennå ikke helt komplett. Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi planlegger å indeksere eskene slik at klausuleringen/sperringen kan avgrenses til lister over fødte.

Av øvrig fritt tilgjengelig arkivmateriale som ble publisert i april, vil vi nevne: