Folkemengdens bevegelse: Døde i Gamle Aker i Kristiania 1921.
Folkemengdens bevegelse: Døde i Gamle Aker i Kristiania 1921 (RA, Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning, D/Df/Dfc/Dfca/L0012).

Nytt skanna arkivmateriale i mars 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i mars 2019.

Publisert: 2019-04-09

I mars ble det publisert 267 branntakstprotokoller diverse arkiv i Statsarkivet i Hamar (29), Statsarkivet i Kristiansand (12), Statsarkivet i Kongsberg (208), Statsarkivet i Oslo (7), Statsarkivet i Trondheim (3) og Statsarkivet i Tromsø (8). Vi arbeider også med enkel indeksering (sidetall etc.) for allerede publiserte branntakstprotokoller, slik at 1598 av 3561 publiserte branntakstprotokoller og andre enheter med branntakster var indeksert pr. 31. mars. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Danske kanselli 1572-1799 er de to siste stykkene (L0247 og L0248) i serie Fcca Norske innlegg nå publisert. Det gjenstår nå kun to stykker i denne serien.

Fra arkivet Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning ble det publisert 302 esker med folkemengdens bevegelse for perioden 1921-1927 (1921-årgangen ikke komplett). Folkemengdens bevegelse omfatter lister over fødte, gifte, døde og dødfødte, sendt inn til Statistisk sentralbyrå. Esker som ikke inneholder fødte er fritt tilgjengelige, mens esker som inneholder fødte er klausulert/sperret i 100 år. Vi planlegger å indeksere eskene slik at klausuleringen/sperringen kan avgrenses til lister over fødte.

Av øvrig fritt tilgjengelig arkivmateriale som ble publisert i mars, vil vi nevne:

Til sist - og i anledning dagens dato (9. april) - tar vi med at Arkivverket nå i april har lagt ut vaktjournalen fra Oscarsborg festning, hvor det tyske angrepet på Norge 9. april 1940 og senkingen av Blücher er beskrevet av de som var til stede.