Dekorering av Margit Jonsen. Arkivnavn: NTBs krigsarkiv. Arkivreferanse: RA/PA-1209/U/Uj/L0212

Dekoreringen av Margit Johnsen

I anledning kvinnedagen 8. mars trekker vi frem et foto av Marit Johnsen fra NTBs krigsarkiv

Publisert: 2019-03-08

I NTBs krigsarkiv er det to bilder av dekoreringen av henne. Det ene vises øverst i denne saken, den andre er dette:

"Ålesundspike i bomberegn ved Malta", bilde 1

Billedtekstene til bildene forteller:

"For noen dager siden ble en ung norsk salongpike ombord på et norsk skip tildelt British-Empire Medal av admiral J.S. Ritchie og Olavsmedaljen og Krigsmedaljen av den norske konsul, hr. Johan Vogt. Den unge dame, som er født i Ålesund, reiste til sjøs for 8 år siden og gikk i mars 1942 ombord i et norsk skip hvis bestemmelsessted var Malta, hvor situasjonen den gang var prekær. Skipet gikk i en konvoy som betod av 4 båter og førte en last av petrolium og kull. Margit tilbød seg frivillig å bli med. Under en serie dramatiske begivenheter trosset hun alle farer og sørget ufortrødent for serveringen ombord til offiserer og mannskap, mens bomber haglet og Stukas-fly brummet over hodene på dem. Da skipets bysse ble ødelagt i havna på Malta, fortsatte hun på kaia hvor hun improviserte en bysse. På bildet ser en admiral Ritchie foreta dekoreringen. Skipets kaptein sees ved siden av Margit. Til høyre for admiral Ritchie finner en den norske konsul i Liverpool, Johan Vogt, som foretok dekoreringen fra norsk side."

"På bildet ser en admiral Ritchie foreta dekoreringen. Skipets kaptein sees ved siden av Margit. Til høyre for admiral Ritchie finner en den norske konsul i Liverpool, Johan Vogt, som foretok dekoreringen fra norsk side."

Det er jo interessant å se at Margit kun er omtalt med fornavn i billedtekstene. Men hun het Margit Lucie Johnsen Evje (Godø) i følge krigseilerregistreret.

I Ålesund ble det i 2013 reist en byste til minne om henne.