Brev fra Edvard Grieg til Christian Skredsvig, hentet fra Christian Skredsvigs arkiv.
Brev fra Edvard Grieg til Christian Skredsvig, hentet fra Christian Skredsvigs arkiv (RA/PA-0353/E/L0001).

Nytt skanna arkivmateriale i februar 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i februar 2019.

Publisert: 2019-03-04

I februar ble det publisert 376 branntakstprotokoller og pakker med branntakster fra diverse arkiv i Statsarkivet i Bergen (80), Statsarkivet i Hamar (38), Statsarkivet i Kongsberg (234), Statsarkivet i Oslo (3), Statsarkivet i Trondheim (9) og Statsarkivet i Tromsø(12). Det er først og fremst branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kongsberg som vil bli publisert framover, men det vil også komme branntakstprotokoller fra andre statsarkiv. Vi arbeider også med enkel indeksering (sidetall etc.) for allerede publiserte branntakstprotokoller. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Danske kanselli 1572-1799 er 22 stykker i serie Fcca Norske innlegg publisert. Det gjenstår nå kun to stykker i denne serien.

Arkivet etter Christian Skredsvig er publisert, så langt dette er mikrofilmet. Arkivet oppbevares i dag i Nasjonalbiblioteket, men ble i sin tid ordnet i Riksarkivet.

Fra arkivet etter Paul Botten-Hansen er et mindre utdrag publisert. Videre skanning av dette arkivet er for tida ikke prioritert.

Av øvrig fritt tilgjengelig arkivmateriale som er publisert, vil vi nevne: