RA, Botsfengslet, D/Db/Dbb/L0033: 656j - 950j, 1898-1899, s. 266

Karakterprotokollar frå Botsfengelset i Oslo

No er alle dei 47 karakter- og fangebøkene frå Botsfengselet i Oslo 1851 til 1915 tilgjengeleg både skanna og transkribert

Publisert: 2019-03-01

No er dei søkbare utgåva av alle desse protokollane tilgjengeleg på Digitalarkivet.

Botsfengslet, Karakter-/fangebøker, nr. 1 til 47, 1851-1915

Adolf Fredrik Rosendahl, f. 1867

Adolf Rosendah, detalj frå fotoalbum. RA, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0013: Forbryteralbum, 1910-1913, s. 22 . Riksarkivet
Bildet øvst i denne artikkelen er innførselen for Adolf Fredrik Rosendahl frå Botsfengslet, Karakter-/fangebøker, nr. 33, 1898-1899, s. 266.

Han var dømt fleire gonger for tjuveri og anna frå 1882 og utover. Søker du etter han i Digitalarkiver får du mange treff, både i folketeljingar, kyrkjebøker og fangeprotokollar:

Treff på Adolf Rosendahl i Digitalarkivet

Mellom treffa er desse frå fotoalbuma frå botsfengselet i Oslo:

SAO, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0006: Forbryteralbum, 1899-1901, s. 36

SAO, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0008: Forbryteralbum, 1902-1904, s. 34

SAO, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0009: Forbryteralbum, 1904-1906, s. 10

SAO, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0010: Forbryteralbum, 1906-1910, s. 7

SAO, Oslo politikammer, Kriminalavdelingen, U/Ua/L0013: Forbryteralbum, 1910-1913, s. 22