Liste over Arbeiderforeningens medlemmer i Grimstad og omegn (RA, Justisdepartementet, Kriminalkontoret A, M/L0013: Thrane-saken. Medlemsfortegnelser).
Liste over Arbeiderforeningens medlemmer i Grimstad og omegn (RA, Justisdepartementet, Kriminalkontoret A, M/L0013: Thrane-saken. Medlemsfortegnelser).

Nytt skanna arkivmateriale i januar 2019

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i januar 2019.

Publisert: 2019-02-04

I januar ble det publisert 447 branntakstprotokoller og pakker med branntakster fra diverse arkiv i Riksarkivet (30), Statsarkivet i Oslo (19), Statsarkivet i Hamar (18), Statsarkivet i Kongsberg (239), Statsarkivet i Kristiansand (1), Statsarkivet i Trondheim (10) og Statsarkivet i Tromsø (130). Det er først og fremst branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kongsberg som vil bli publisert framover, men det vil også komme branntakstprotokoller fra andre statsarkiv. Du søker enklest med emneknaggen "Branntakster" , kombinert med fylke(r) og/eller kommune(r).

Fra arkivet Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling er hele serie Na Jordebøker publisert. Jordebøkene er fra tidsrommet 1652-1728.

Fra arkivet Justisdepartementet, Kriminalkontoret A er sju esker vedrørende Marcus Thrane-saken i første halvdel av 1850-tallet publisert. Her finnes blant annet medlemslister for arbeiderforeningene.

I forbindelse med ny oppmerksomhet rundt Kielland-ulykken i annen halvdel av november har Statsarkivet i Stavanger skanna ytterligere tre enheter fra arkivet SAST/A-101906 Pa 1503 Stavanger Drilling AS , denne gang generalforsamlings- og styreprotokoller. Disse protokollene er fritt tilgjengelige.

Oslo byarkiv har publisert flere havnejournaler 1941-1945 fra arkivet Oslo havnevesen, samt oppmålingsforretninger 1794-1796 fra arkivet Oppmålingsvesenet.