Fra bomappen i Edvard Munchs dødsbo.
Fra bomappen i Edvard Munchs dødsbo (SAO, Oslo skifterett, I/Id/L0004: Bomapper (sluttede bo), bilde nr. 211 i Digitalarkivet).

Nytt skanna arkivmateriale i november 2018

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i november 2018.

Publisert: 2018-12-04

I november ble det publisert 309 branntakstprotokoller og pakker med branntakster fra diverse arkiv i Riksarkivet (8), Statsarkivet i Kongsberg (23), Statsarkivet i Oslo (59), Statsarkivet i Trondheim (207) og Statsarkivet i Tromsø (12). Nær alle branntakstprotokollene i Statsarkivet i Trondheim (SAT) er nå skanna, og framover vil det bli særlig trykk på branntakstprotokoller fra Statsarkivet i Kongsberg (SAKO). Det er Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana som har skanna de fleste SAT-protokollene, og som nå skal fortsette med SAKO-protokoller. Det øvrige som publiseres, skanner Arkivverket selv.

Hele serien med matrikkelprotokoller fra de forberedende komiteer i arkivet RA/S-1530 Matrikkelrevisjonen av 1863 er nå i Digitalarkivet. Dessverre er det svært varierende kvalitet på mikrofilmene som ligger til grunn for skanninga, slik at en del av innholdet er vanskelig å lese.

Det er publisert 41 sesjonsprotokoller og ruller fra serien Eldre mønstringsruller i arkivet SAB/A-100050 Innrulleringssjefen i Bergen. Serien skal nå være komplett. Den dekker Hordaland (unntatt Hardanger og Voss), Bergen, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

En serie med innrulleringsmanntall fra begynnelsen av 1800-tallet fra arkivet [SAT/A-0499 Fylkesmannen i Nordland skal nevnes her, selv om mesteparten først ble publisert nå i starten av desember. Serien skal gis en bedre indeksering, forhåpentlig i løpet av desember.

I forbindelse med ny oppmerksomhet rundt Kielland-ulykken i annen halvdel av november var Statsarkivet i Stavanger raskt ute og skanna to arkivbokser fra arkivet SAST/A-101906 Pa 1503 Stavanger Drilling AS. Her finner man den såkalte "franske rapporten" i engelsk språkdrakt.

Også Edvard Munch har vært i medias søkelys nylig. Bomappene fra skiftebehandlingene etter Edvard Munch og hans søster Inger Munch er nå fritt tilgjengelige i Digitalarkivet.

Arkivverket arbeider i 2018-2019 med å legge til rette for at hele arkivsektoren kan publisere skanna arkivmateriale i Digitalarkivet. To av Arkivverkets samarbeidspartnere i pilotfasen har kommet med nyhtt innhold til Digitalarkivet. IKA Kongsberg har lagt ut 11 nye møtebøker fra formannskap, denne gangen Hedrum og Stavern i Vestfold. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek har lagt ut trykte representantskapsprotokoller for LO.