Nytt skanna arkivmateriale i oktober 2018

Her finner du en enkel oversikt over nytt skanna arkivmateriale i Digitalarkivet i oktober 2018.

Publisert: 2018-11-08

Folketellinga 1920 er nå komplett i Digitalarkivet. Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ble publisert i oktober, mens Nordland ble publisert den første uka i november. I alt dreier det seg om ca. 6,65 millioner bilder. Folketellinga 1920 blir fritt tilgjengelig 1. desember 2020. Arkivverket legger opp til dugnad for å få tellinga transkribert og søkbar.

Det ble publisert 715 branntakstprotokoller og pakker med branntakster fra diverse arkiv i statsarkivene i Bergen, Hamar, Oslo, Stavanger, Trondhem og Tromsø. Mesteparten er foreløpig uindeksert, men protokollene fra statsarkivene i Bergen, Hamar, Stavanger og Tromsø er i stor grad indeksert.

Det ble publisert 49 kirkebøker, særlig mange fra Den norske sjømannsmisjon. Kirkebøkene fra Den norske sjømannsmisjon finnes under kirkebøker utlandet.

I forbindelse med omstrukturering av søkbare emigrantdata, er 13 emigrantprotokoller fra Trondheim publisert, i tillegg tre protokoller som var publisert fra før.

Fra ulike lensmanns- og politiarkiver i Statsarkivet i Oslo er det publisert 13 flytteprotokoller.

Fra arkivet etter Fylkesmannen i Nordland er vi i gang med å publisere innrulleringsmanntall fra begynnelsen av 1800-tallet. Her vil det komme mer fram mot nyttår.

Det er denne høsten 300 år siden Karl XII falt ved Fredriksten festning, noe som markerte slutten på Den store nordiske krig i Norge. Det har blitt publisert tre arkivstykker fra arkivet Kommanderende General I.

Det ble publisert 25 arkivstykker fra arkivene etter Oljedirektoratet og Industridepartementet, Oljekontoret.

Fra Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) ble det publisert 14 protokoller fra landsmøter i Arbeiderpartiet fra perioden 1945-1975.