Rygge lensmannskontor, Flytteprotokoller nr. 1 (1901-1914),

Folketeljinga 1875 frå Nord-Trøndelag og flytteprotokollar frå Østfold

Nytt arkivmateriale i Digitalarkivet siste veka

Publisert: 2018-11-03

Folketeljinga frå 1875

Folketeljinga frå 1875 for Nord-Trøndelag fylke vil frå 3. november verta komplett i transkribert versjon i Digitalarkivet. Frå før er Kristiania, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark komplette frå denne teljinga. Neste fylke til å fullførast blir Sør-Trøndelag.

Flytteprotokollar frå Østfold

Det er mykje skanna arkivmateriale som kjem kvar veke. Mellom kyrkjebøker og branntakster er mellom anna flytteprotokollar frå Østfold tilgjengeleg:

Sjå siste publiserte