Mann snakker, med forsiden av Digitalarkivet i bakgrunnen
Kristian Hunskaar på talerstolen. Foto: livestream.com, 2018.

Presentasjon av nyheter i Digitalarkivet og Digitalarkivet på digi.no

Seniorrådgiver i Arkivverket Kristian Hunskaar presenterte mandag 3. september 2018 branntakstprotokoller og andre nyheter i Digitalarkivet. Samme dag var det et oppslag om Digitalarkivet på digi.no

Publisert: 2018-09-04

Stikkord for foredraget:

Nytt innhold i Digitalarkivet

  • Jevnt sig av nye kirkebøker (bl.a. sjømannskirkene) og dødsfallsprotokoller
  • Søkbare folketellinger
  • Branntakster
  • Danske kansellis skapsaker
  • Sjøinnrulleringsmateriale SAB og SAT
  • Håndbok for brukere av statsarkivene
  • Folketellinger og manntall fra Oslo byarkiv

Folketellinga 1920 - dugnad under oppseiling

Programvare / funksjonalitet (hvis tid)

  • Overgang fra transkribert personpost til skanna kilde
  • Korrekturfunksjonen
  • Dagboknummersøk i pantebøker

Spørsmål fra salen

Presentasjonen ble holdt i Wergelandssalen i Riksarkivbygningen i Oslo, og var åpent for alle.

Presentasjoen er tilgjengelig her

Digitalarkivet på digi.no

Digi.no hadde 3. september 2018 et større oppslag om Digitalarkivet med et intervju med fagdirektør i Arkivverket, Anette Skogseth Clausen.

Dette ligger bak betalingsmur på digi.no