Felles oppslagfunksjon for permanent ID

Selv om vi i hovedsak har jobbet med andre ting siden nyttår, har vi fått på plass en rekke nye små og store forbedringer.

Publisert: 2018-05-16

Den viktigste endringen i denne utgaven, sett fra et brukerperspektiv, er at du nå kan slå opp på en permanent id, både i Digitalarkivets hovedside og i løsningen for skanna materiale, og komme direkte til visningen av det den permanente id'en representerer.

Foreløpig er det kun en boks for slikt oppslag på løsningen for skanna materiale, men både https://www.digitalarkivet.no/ og https://media.digitalarkivet.no/ fungerer. Vi vil i en senere oppdatering få inn en oppslagsboks på hovedsidene slik som i løsningen for skanna materiale.

Person og bostedsøk

 • Vi har ryddet opp i søketabellen og fjernet ubrukte data slik at søketabellene blir mindre.
 • Endret bredden på nedrekkslista for sortering i trefflista så den viser hele teksten

Søk generelt

 • Justering av visning for antall treff
 • Nytt valg for å søke i en spesifikk listetype der det er flere listetyper i samme søkeskjema i de kildespesfikke søkene for kirkebøker
 • Rettet søk ved bruk av bindestrek så de oppfører seg likt ved alle søk

Aktør

 • Bedre informasjon om de forskjellige aktørtypene ved registrering

Rapporter

 • Bedre tekst på epost som sendes ut til den som har rapportert

Annet

 • Retter opp i brutte lenker på kildeinformasjonssiden
 • Justert på informasjonen om kilden
 • Lagt til bedre beskrivelse av nettstedet for hjelp til søkemotorene på internett
 • Lagt til statistikkfunksjon for bruk av hver enkelt kilde
 • Justert på kolonnerekkefølgen i personrekkefølgen så det er konsekvent
 • Endret så lenke til skannet kirkeboksside på hendelsesnivå ikke vises dobbelt
 • Ryddet opp i søketabellen for personer og bosteder
 • Bedre informasjon om nattlige oppdateringer så det blir lettere å feilsøke
 • Register over alle unike id'er slik at vi kan lage en oppslagsfunksjon
 • Lagt tilrette for å kunne legge in såkalte NAPP-variabler i folketelinger