Bidragsytere, aktører og noe helt nytt!

Veldig mye av det søkbare materialet i Digitalarkivet er takket være frivillig innsats. Nå kan vi igjen vise innsatsen, men også andre aktører som har tilknytning til innholdet i Digitalarkivet på en eller annen måte. "Mitt Digitalarkiv" eller "Mitt DA" gjør at du selv kan endre informasjonen om deg selv som aktør.

Publisert: 2018-01-10

Bidragsytere og aktører

En aktør er et samlebegrep for alle personer, grupper, organisasjoner eller depotinstitusjoner som har en form for bidrag eller innhold i Digitalarkivet. Hver aktør har en aktørside. Dette kan sammenlignes med det det som før het "pensjonatsrom" i digitalpensjonatet. Det har lenge vært et savn at andre aktører en de som har bidratt i Digitalpensjonatet også kan presenteres. Fordi vi etterhvert kommer til å utvide Digitalarkivet med andre typer bidrag, f.eks indeksering av skannet materiale, har vi derfor valgt en slik løsning.

Dette er tilgjengelig fra megamenyen under menypunktet Bidragsytere. Listen over aktører er basert på en søkeindeks som oppdateres hver time.

Mitt DA

Mitt DA eller Mitt digitalarkiv blir en inngang som etterhvert vil samle forskjellig informasjon og funksjonalitet. Dette er en drøm vi har hatt i mange år, og nå er har vi fått startet! I første omgang inneholder Mitt DA muligheten til å redigere presentasjonssiden til den eller de aktørene du har rettigheter til å administrere.

Etterhvert kan vi se for oss en oversikt over reservasjoner til indeksering eller transkribering, oversikt over hvilke rapporter du har skrevet, kanskje funksjonalitet for favoritter? Ingenting er prioritert eller bestemt, men det er muligheter vi ser for oss.

Mitt DA er tilgjenglig i brukermenyen til venstre for språkvalget øverst til høyre.

Transkriberingsdokumentasjon

Endelig har vi fått en skikkelig løsning på dokumentasjonsfilene som er skrevet i forbindelse med en del av transkriberingene. Disse har tidligere ikke hatt noe fast format, men vi har i noen tilfeller kunnet dele opp dokumentasjonsfilene i seksjoner. Mye av informasjonen som ligger i dokumentasjonsfilene finnes også som metadata i databasen. Vi har derfor valgt ut noen seksjoner som inneholder viktig informasjon utover den informasjonen som ligger andre steder. Det kan f.eks dreie seg om forkortelser som er brukt, om det er spesielle forhold ved originalen som har påvirket transkriberinga og lignende. Denne dokumentasjonen er tilgjengelig fra kildeinformasjonen. Den som er bidragsyter har også rettigheter til å redigere denne informasjonen. Det vil komme en enklere tilgang til dokumentasjonsfilene fra Mitt DA etterhvert, men det er ikke bestemt hvordan eller når.

Søk i artikler

Nå er det mulig å søke i veiledninger og andre artikler i siden. Søket er tilgjengelig i toppen av megamenyen. Søket bruker samme søkemotorens om ellers i Digitalarkivet, så trunkering er også tilgjengelig her. Merk at det ikke er noen oversettelse mellom bokmål og nynorsk.

Annet

  • Rettet feil som gjorde at enkelte personforekomster i enkelt og avansert personsøk fikk feil listetype
  • Viser nå riktig formatering av fødested/dato i trefflister
  • Finere utseende på epost som sendes ut fra Digitalarkivet
  • Diverse korrigeringer av begrepsbruk på kildeinformasjonssiden
  • Forbedringer på utskrift av personvising
  • Viser inndeling ved soknedelte kirkebøker i Finn kilde
  • Diverse opprydding i det indre