Foto av mannskap som ligg på skipsdekk. Det er sol , fleire søv. Bilde er teke frå masten og rett ned.
Skudesnesbåten "Vestmannrød" under overfarten til Frankrike 14.06.1944. Opphavsperson: Ukjend. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnamn: NTBs krigsarkiv. Biletet er rotert.

Foto frå andre verdskrig er no tilgjengelege på nett

Arkivverket har digitalisert fotografi frå NTB sitt krigsarkiv. Dei fleste fotografia kan du laste ned gratis frå Digitalarkivet.

Publisert: 2017-12-17

NTBs krigsarkiv er ei stor samling fotografi frå andre verdskrig. Bileta har ulikt opphav og viser krigen frå ulike synsvinklar. Samlinga vert oppbevart i Riksarkivet.

Arkivverket har no digitalisert 7838 negativar frå NTBs krigsarkiv. Omlag 5000 av desse motiva er fritt tilgjengelege for nedlasting frå fotoarkivet på Digitalarkivet. Resten av dei digitaliserte bileta har Scanpix rettane til fram til 2030. NTBs krigsarkiv inneheld óg 30 000 positivar som ikkje er skanna. Fotografi i papirformat er tilgjengelege for bruk på Riksarkivet sin lesesal i Oslo.

Bileta dokumenterer mellom anna krigen i Noreg i 1940, daglegliv under okkupasjonen, kongefamilien i eksil, flyktningar i Sverige, Nasjonal Samling si verksemd, frontkjemparar, arbeidsteneste, motstand, bombeangrep, øydeleggingar, seinare norsk krigsinnsats og frigjeringa.

For å leite i bileta går du til Digitalarkivet si framside og vel ”Historiske bilder”. Her finn du ei lenke til fotoarkivet og rettleiing til bruk av fotoarkivet. I fotoarkivet finn du fotografia frå krigsarkivet i tillegg til omlag 35 000 andre foto.

Les meir om NTBs krigsarkiv på Arkivverket sine sider

Sjå bilete i fotoarkivet