Mange pakker med GOD JUL på liggende på kasser merket tobakk
Pakking av julegaver (Original bildetekst). Opphavsperson: Ukjend. Omtrentleg datering: 1940-1945. Institusjon: Riksarkivet. Arkivnamn: NTBs krigsarkiv

God jul!

Med eit foto frå NTBs krigsarkiv som no er tilgjengeleg på foto.digitalarkivet.no ynskjer vi alle god jul!

Publisert: 2017-12-22

Digitalarkivet ynskjer alle brukarar og bidragsytarar ei god jul.

Eit travelt år går mot slutten. Digitalarkivet har fått nye nettsider, og ei stor mengde nye data har vorte publisert.

Oversyn over siste publiserte kjelder i Digitalarkivet

Utan innsatsen til mange frivillige bidragsytarar ville me ikkje hatt så mange søkbare kjelder i Digitalarkivet. Også arkivinstitusjonar, museum og andre organisasjoner brukar Digitalarkivet for å gjere kildemateriale tilgjengeleg. Ein stor takk til alle!