Mannskap på  skipet Sørfareren av Kristiansand
Mannskapsbilde fra fullrigger "Sørfareren" av Kristiansand (Strays rederi). Ca. 1912-1915. Ukjent fotograf

Sjømenn og futerekneskap

Vi feirar to hendingar: Søk etter sjømenn på Vestlandet i register med 35 000 namn og futerekneskap fram til 1718 er no tilgjengeleg.

Publisert: 2017-11-10

I samband med Arkivdagen 11. november har vi publisert store mengder sjømannsmateriale dels frå sjøinnrulleringa for Trondhjems distrikt, men særleg frå arkivet etter innrulleringssjefen i Bergen. Registera til rullene er skanna og samstundes transkribert slik at du kan søke i over 35 000 namn for sjømenn. Registera er inngang til nær 50 annotasjons- og sjøfartsprotokollar for Bergen krets for perioden 1869-1948. Annotasjonsrullene var for førstereisgutane, medan dei erfarne stod i sjøfartsprotokollane/hovudrullene. På Statsarkivet i Bergen sitt arrangement for Arkivdagen vil vi presentere dette kjeldematerialet, både korleis du finn fram og kva for ei kjelde dette er.

Les meir om sjøinnrullering

Ei anna stor publisering denne veka er futerekneskapet: Vi er ferdig med å publisere alt materialet som er skanna! Innhaldet i 1233 arkivesker er skanna, og det utgjer 492 936 publiserte bilete. Publiseringa har halde på i over fem år. Med ein iherdig innsats i år fekk vi ut dei 280 000 bileta som stod att. Det publiserte futerekneskapet dekker perioden frå slutten av 1600-talet til 1718, men det er også noko yngre materiale som ekstraskatten frå 1762. Arkivverket har futerekneskap fram til 1814, men resten av materialet, dvs. 3679 arkivesker er ikkje skanna enno. Vi har mykje godt arbeid att, men er no svært fornøgde med det som er gjort.

Les meir om futerekneskap.