Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Hender som skriver på tastatur foran to skjermer. Foto.

Generell informasjon om transkripsjon

Her finn du nyttige tips til transkripsjon av arkivmateriale.

Kort om reglar for transkripsjon

  • Ein transkripsjon skal berre vere av ei kjelde. Ikkje trekk inn informasjon frå andre kjelder i transkripsjonen.
  • Du skal ikkje normalisere personnamn, stadnamn eller annan tekst, med unntak av kjønn og datoar.
  • For kjønn bruk 'k' for kvinner og 'm' for menn. Ikkje skriv noko om det ikkje er opplagt kva kjønnet er.
  • Datoar skriv du slik: '28.01',' 2801' eller '01-28' for 28. januar.
  • Årstal skal alltid skrivast med 4 siffer.
  • Lag eigne kolonner for fødselsdato og fødselsår.
  • Ikkje bland alder og fødselsår i same kolonne.
  • Vi vil gjerne ha bileteID med viss kjelda er skanna og tilgjengeleg i Digitalarkivet. BileteID er på forma 'kb20060904040133', og du kan klikke på kopieringsikonet her for enkelt å klippe og lime bileteID på plass i transkripsjonen:

Viser utsnitt fra en skannet billed-side, der knapp for å kopiere bileteID er markert.