Generell informasjon om transkripsjon

Kort om reglar for transkribering

  • Ein transkribering skal berre vere av ein kjelde. Ikkje trekk inn informasjon frå andre kjelder i transkriberingen.
  • Du skal ikkje normalisere personnamn, stadnamn eller annan tekst, med unntak av kjønn og datoar.
  • For kjønn bruk 'k' for kvinner og 'm' for menn. Ikkje skriv noko om det er ikkje opplagt kva kjønnet er.
  • Datoar skriv du slik: '02.01',' 2801' eller '01-28' for 28. januar
  • Årstall skal alltid skrivast med 4 siffer.
  • Lag eigne kolonne for fødselsdato og fødselsår.
  • Ikkje bland alder og fødselsår i same kolonne.
  • Vi vil gjerne ha bilde-ID med om kjelda er skanna og tilgjengeleg i Digitalarkivet. Billed-ID er på formen 'kb20060904040133' og du kan klikk på kopiering-ikonet her for å lett klippe og lime det på plass i transkriberingen:

Viser utsnitt fra en skannet billed-side, der knapp for å kopiere bileteID er markert.