Hender som skriver på tastatur foran to skjermer. Foto.

Generell informasjon om transkripsjon

Her finn du nyttige tips til transkripsjon av arkivmateriale.

Kort om reglar for transkripsjon

  • Ein transkripsjon skal berre vere av ei kjelde. Ikkje trekk inn informasjon frå andre kjelder i transkripsjonen.
  • Du skal ikkje normalisere personnamn, stadnamn eller annan tekst, med unntak av kjønn og datoar.
  • For kjønn bruk 'k' for kvinner og 'm' for menn. Ikkje skriv noko om det ikkje er opplagt kva kjønnet er.
  • Datoar skriv du slik: '28.01',' 2801' eller '01-28' for 28. januar.
  • Årstal skal alltid skrivast med 4 siffer.
  • Lag eigne kolonner for fødselsdato og fødselsår.
  • Ikkje bland alder og fødselsår i same kolonne.
  • Vi vil gjerne ha bileteID med viss kjelda er skanna og tilgjengeleg i Digitalarkivet. BileteID er på forma 'kb20060904040133', og du kan klikke på kopieringsikonet her for enkelt å klippe og lime bileteID på plass i transkripsjonen:

Viser utsnitt fra en skannet billed-side, der knapp for å kopiere bileteID er markert.