Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer
Legg til rapport i form av korrektur eller merknad
Legg til rapport i form av korrektur eller merknad

Korrekturer og merknader

Med denne oppdateringen har vi fått på plass mye ny funksjonalitet, bl.a. korrekturer og merknader

Publisert: 2017-10-03

Ny verktøylinje

I personvisningene har vil laget en verktøylinje med ny funksjonalitet
I personvisningene har vil laget en verktøylinje med ny funksjonalitet
I personvisningene har vi nå fått på plass en liten verktøylinje. Mye av den nye funksjonaliteten er tilknyttet denne verktøylinja.

Rapporter - Korrekturer og merknader

Den nye løsningen for korrekturer og merknader er en kraftig forbedring i forhold til den gamle løsningen. Vi håper disse forbedringene skal gjøre at saksbehandlingen blir mer effektiv. Måten korrekturer og merknader registreres på nå gjør at vi får inn bedre kvalitet på dataene i rapporten, noe som medfører mindre arbeid for den som skal behandle rapporten. I tillegg har vi fått et mer effektivt system for å behandle rapportene.

Du kan se registrerte rapporter eller legge til rapporter ved hjelp av "Rapporter" i verktøylinja. Veiledning kommer innen kort tid.

Andre knapper i verktøylinja

 • HBR: Dette kan du lese mer om i vår blogg. Et eksempel på en slik koblet person er f.eks Fritjof Nansen
 • Tilbake til trefflista: Knappen fører deg tilbake til trefflista for det siste utførte søket. Bruk knappen "Tilbake til søk". Tilsvarende knapp er også innført i løsningen for skanna materiale. Hvis du har søkt i Finn kilde og går til skanna utgave, vil knappen for å gå tilbake til trefflista føre deg tilbake til Finn kilde.
 • Skanna bilde: Dersom det finnes en lenke til skanna utgave i de transkriberte dataene, vil denne knappen være aktiv og du kan gå til skanna utgave.

Personvisninger

 • Det er nå mulig å navigere til overliggende nivåer også ved hjelp av en "hierarkivisning" over tittelen på f.eks en personvisning
 • Små justeringer hvordan dataene vises i den grønne boksen til høyre. Etter hvert som vi får gått igjennom skjermbildene vil visningen bli stadig bedre.
 • Bedre markering av aktivt personelement i listevisning
 • "Mer informasjon" forblir ekspandert når man beveger seg mellom personer

Annet

 • Det er laget en enkel kopieringsknapp som legger ID til dataelementet inn i utklippstavla slik at du enkelt kan kopiere en ID. Dette er tilsvarende som i løsningen for skanna materiale. Kopiknappen vises kun for nettlesere som støtter kopiering.
 • Indikering dersom fødselsår er beregnet i trefflistene
 • I kildeinformasjonssiden viser nå ikke lenke til innholdsside dersom denne ikke finnes
 • Lagt til rette for at man kan velge flere roller ved søk. Dette krever imidlertid at vi går gjennom oppsettet av søkeskjemaene, så det vil komme litt etterhvert.