SAO, Oslo byfogd avd. II, G/Gb/Gba/L0001: Registreringsprotokoll, Rekke I, 1875-1877, s. 232

Nytt skanna arkivmateriale - fogderegnskap 1696-1718 m.m.

Publisert: 2017-08-17

Arbeidet med å publisere skanna arkivmateriale er gjenopptatt etter sommerferien, og vi fortsetter med de mye etterspurte fogderegnskapene. Denne gangen har vi lagt ut totalt 215 arkivstykker (esker) med fogderegnskap 1696-1718 for fogderier i Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. For å finne fogderegnskap for et konkret område, foreslår vi å filtrere arkivsøket med én eller flere kommuner.

Fogderegnskapene er skanna t.o.m. 1718 for hele landet. Det gjenstår å publisere perioden 1696-1718 for fogderiene fra Hordaland og nordover. Vi anslår at dette materialet vil bli tilgjengelig i Digitalarkivet i november 2017, men vi tar forbehold om endrede prioriteringer.

Denne uka har vi også publisert 37 ekstrarettsprotokoller fra arkivene etter Nes sorenskriveri, Solør og Odalen sorenskriveri, Hadeland og Land sorenskriveri, Lillehammer byfogd og Hamar byfogd.

Endelig vil vi trekke fram tre registreringsprotokoller fra serien Handelsregisteret i arkivet Oslo byfogd avd. II.