Riktige treff også kl. 0200

Alle søkene er skrevet om slik at søkene gir riktige treff også under de nattlige oppdateringene

Publisert: 2017-08-21

Nå som søkesidene for Digitalarkivet er fornyet, har vi kunnet gjøre noe med et problem som har skapt stor frustrasjon. Under oppdatering av søkeindeksene på natterstid har det vært en periode hvor søkene gir helt feil treff. Dette er nå løst.

Andre rettelser

  • Lenke til transkribert versjon går nå til engelsk versjon hvis engelsk er valgt
  • Bedre tilbakemelding ved 0 treff i søk etter skanna materiale
  • Emneknaggsøket er endra fra ELLER-søk til OG-søk
  • Oppdatert kontaktinformasjon nederst på sida

For de med spesielle tilganger

Dette gjelder saksbehandlere og funksjonalitet for tilgjengeliggøring av materiale

  • Hvis et erstattet bilde er blokkert, indikeres bildet som er erstattet som ublokkert
  • Feilmelding ved lagring i indekseringsprofil
  • Deaktivering av lenker til innholdsside for ikke-indekserte kilder
  • Knapp for å sette hele kilden til "upaginert"