Endringer på søkesidene

Med denne oppdateringen har vi fått på plass søk med biperson og bostedsøket i tillegg til en rekka ander større og mindre forbedringer.

Publisert: 2017-06-28

Nytt

Søk med biperson

I avansert personsøk kan du innskrenke søket ved å angi en annen person i samme handling. For eksempel kan man angi navnet på far som biperson hvis man ønsker å finne et dåpsbarn.

Dette søket fungerer nå på en helt annen måte enn den gjorde i forrige utgave av Digitalarkivet. Det er ikke lenger nødvendig å innskrenke til 5000 personer for hovedpersong og biperson. Med denne løsningen kan du søke i alle ca. 32 millioner personpostene.

Det er imidlertid noen begrensninger. Det er kun mulig å bruke eller-funksjonen, dvs. tegnet "|". Det er dessverre ikke støtte for variantsøk eller trunkering. Dette har sammenheng med hvordan søkemotoren fungerer.

Bostedsøk

Eiendomssøk og Avansert eiendomssøk slik det var i forrige utgave er nå slått sammen til en søkeinngang som har fått navnet Bostedsøk. Det er for å unngå sammenblanding med Eiendomssøk for de skanna panteregistrene.

Det nye bostedsøket har fått et søkefelt for fritekst slik som Finn kilde har.

Kildeinformasjon

 • Rettet feil som gjorde at lenke under utforsk noen ganger gikk til feil kilde

Personvisning

 • Erstattett paginering av personlister i personvisningene med en knapp som istedenfor laster inn flere personer i samme visning

Søk og treff

 • Søkemotoren som gjør alle søkene skal ikke bry seg om tegn som punktum, komma, bindestrek osv. Dette gjør at mange søk feiler hvis du ikke bruker en asterisk (*) bak. Dette er en feil som har eksistert siden før 2013, sannsynligvis helt tilbake fra da DA2010 *) kom. Før måtte man søke med "olsdtr.|olsdtr" eller "olsdtr*" for å få treff på "olsdtr.". Nå har dette ikke betydning.
 • Fjernet fet skrift på ekspanderte elementer. F.eks i geografivalget, når man valgte et fylke, fikk fylkesnavnet fet skrift. Dette kunne misforstås ved at brukeren tror at fylket da er valgt. Ekspanderte valg får derfor ikke lenger fet skrift.
 • Enkelt personsøk innskrenker nå til hendelsesperiode istedenfor kildeperiode. Det gir mer relevante treff
 • Finn kilde: Fjernet mellomrom etter fødselsår i trefflista til Finn kilde dersom fødested mangler
 • Finn kilde: I kirkebokskilder hvor "Doble" bla-lenker til kjønnsdelte kirkebokslister

Mobilvisning

 • Rettet så oversikt over antall treff flyter mot venstre

Generelt

 • Forsiden: Rettet så listen over "Flere søkeinnganger" blir kuttet ved små skjermer
 • Laget utskriftsvennlig format
 • Lagt til ikon for utskrift
 • Justert så det som blir delt på Facebook ser bedre ut, og at relevant informasjon vises
 • Ryddet opp i brukermenyen når man er innlogget
 • Gjort det lettere å se hvordan man lukker advarselsmeldingen om bruk av informasjonskapsler/Cookies
 • Justert litt i hovedmenyen så alle elementer er like høye.

*) Dette er tredje offisielle utgave av Digitalarkivet. Vi har derfor gitt de forskjellige utgavene navn: GDA for gamle digitalarkivet, DA2010 for forrige utgave og DA2017 for nåværende utgave.