Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Illuastrasjonsbilde

Oppdateringer på søkesidene

Her finner du informasjon om hvilke endringer vi har gjort i programkoden for Digitalarkivets søkesider.

Bidragsytere, aktører og Mitt DA 
Veldig mye av det søkbare materialet i Digitalarkivet er takket være frivillig innsats.
2018-01-10
Store endringer i søkefunksjonaliteten 
I denne versjonen av Digitalarkivets søkesider har vi gjort om en del på hvordan søkene fungerer.
2017-11-08
En rekke små forbedringer 
Denne oppdateringen av Digitalarkivet inneholder en rekke små og store forbedringer. I tillegg til å gjøre små justeringer her og der, er et nå mulig...
2017-10-25
Korrekturer og merknader 
Med denne oppdateringen har vi fått på plass mye ny funksjonalitet, bl.a. korrekturer og merknader
2017-10-03
Nyhetsboks på forsiden 
Vi har gjort en liten oppdatering av Digitalarkivet som gjør at vi kan vise nyheter bedre
2017-09-21
Siste publiserte og andre forbedringer 
Oversikt over siste publiserte kilder ligger nå i hovedmenyen. Denne viser både søkbare og skannede kilder.
2017-08-28
Tabellvisning, økt sidebredde og tydeligere lenker 
Denne utgaven innfører tabellvisning på trefflister og personvisninger, tydeligere lenker og endrer i visningene så skjermbredden utnyttes bedre.
2017-08-21
Endringer på søkesidene juni 2017 
Ny versjon av Digitalarkivet ble lansert 6 juni 2017. I denne første oversikten over endringer oppsummerer vi alt vi har gjort de første par ukene...
2017-06-29
Endringer på søkesidene 
Med denne oppdateringen har vi fått på plass søk med biperson og bostedsøket i tillegg til en rekka ander større og mindre forbedringer.
2017-06-28