Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Søkbart materiale

Ein del av materialet som ligg i arkiva er omforma til søkbare data i Digitalarkivet, hovudsakleg folketeljingar og kyrkjebøker. Du kan t.d. søkje etter personar som levde i Noreg 1801-1920.

Enkelt personsøk 
Enkelt søk etter person søker i alle kildene i Digitalarkivet samtidig. Treffene sorteres etter relevans.
2017-05-02
Avansert personsøk 
I det avanserte personsøket har du flere valg som gjør søket ditt mer presist. Samtidig kan du strukturere informasjonen din i søkeskjemaet.
2017-05-18
Søk med spesielle søketegn 
Her lærer du å avgrense eller utvide søket med spesielle søketegn. I tillegg får du tips til hvordan du kan få treff på ulike stavemåter...
2017-04-04
Treff i ulike skrivemåter av navn 
Navn kan skrives ulikt. Variantsøk brukes i enkelt og avansert personsøk, og gjør at du får treff på ulike skrivemåter av navn. Du kan velge...
2017-05-16
Bostedssøk 
I bostedssøket kan du for eksempel søke etter bosted i en bestemt kilde, på tvers av ulike kilder, og/eller avgrense søket til ett bestemt geografisk...
2018-05-22
Korrekturmeldingar og merknadar 
Har du funne feil i transkriberte data i Digitalarkivet, eller har du motstridande opplysingar til det som er transkribert? Her får du vite korleis du...
2017-10-27
Kopiering av referanse til rapporter 
Når du skal legge inn en korrekturmelding eller en merknad er det viktig å legge til referanser til kildene du viser til. Slik legger du...
2017-09-27
Tilgangsstyring på sperret materiale 
Digitalarkivet har i november 2020 lansert tilgangsstyringen til det transkriberte materialet.