Søkbart materiale

Ein del av materialet som ligg i arkiva er omforma til søkbare data i Digitalarkivet, hovudsakleg folketeljingar og kyrkjebøker. Du kan t.d. søkje etter personar som levde i Noreg 1801-1910.

Enkelt personsøk 
Enkelt søk etter person søker i alle kildene i Digitalarkivet samtidig. Treffene sorteres etter relevans.
Avansert personsøk 
I det avanserte personsøket har du flere valg som gjør søket ditt mer presist. Samtidig kan du strukturere informasjonen din i søkeskjemaet.
Søk med spesielle søketegn 
Her lærer du å avgrense eller utvide søket med spesielle søketegn. I tillegg får du tips til hvordan du kan få treff på ulike stavemåter av samme person- eller stedsnavn...
Treff i ulike skrivemåter av navn 
Navn kan skrives ulikt. Variantsøk brukes i enkelt og avansert personsøk, og gjør at du får treff på ulike skrivemåter av navn. Du kan velge å skru av variantsøk.
Bostedssøk 
I bostedssøket kan du for eksempel søke etter bosted i en bestemt kilde, på tvers av ulike kilder, og/eller avgrense søket til ett bestemt geografisk område.
Korrekturmeldingar og merknadar 
Har du funne feil i transkriberte data i Digitalarkivet, eller har du motstridande opplysingar til det som er transkribert? Her får du vite korleis du legg inn ei korrekturmelding eller...
Kopiering av referanse til rapporter 
Når du skal legge inn en korrekturmelding eller en merknad er det viktig å legge til referanser til kildene du viser til. Slik legger du inn referanser på en enkel...