Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Nazister som hilser
NTBs krigsarkiv

Landssvikarkivet i Digitalarkivet

Landssvikarkivet omfatter mer enn 90 000 landssviksaker og ca. 350 krigsforbrytersaker. Materialet utgjør i alt mer enn 1200 hyllemeter. Arkivet ble åpnet for allment innsyn i januar 2015. Av hensyn til personvernet vil svært få saker bli liggende åpent ute på Digitalarkivet. Man må søke Arkivverket om innsyn i saken/sakene man ønsker å se.

Publisert: 2021-06-03

Som NRK Dagsrevyen kunne fortelle 03.06.2021 skal hele landssvikarkivet nå digitaliseres. Av hensyn til personvernet vil svært få saker bli liggende åpent ute på Digitalarkivet. Hovedregelen vil fortsatt være at man må kontakte Arkivverket for å søke om en tidsbegrenset tilgang til den saken eller de sakene man ønsker. Først i 2030 vil alt kunne ligge fritt tilgjengelig på nett.

Et fåtall landssviksaker ligger i dag åpent på Digitalarkivet, det gjelder blant annet sakene mot Quisling, Rinnan og Riisnæs, med flere:

Vidkun Quisling

Sverre Riisnæs (5 av 6 bokser)

Oliver Henry Rinnan m.fl. (deler av saken er fritt tilgjengelig)

Skallumsaken

Rolf Jacobsen

Anne Marie Breien

Fritjof Hansen

David Monrad Johansen

Alf Andreassen Flesland

Sophus Noreger

Johan Andreas Lippestad

Friedrich Albert Lappe

Bjørn Østring

Knut Hamsun

Til alle Landssviksakene i Digitalarkivet