Permanent ID: pf01058420000300
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
002
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Candidat theolog
Kjønn:
m
Alder:
27
Fødselsdato:
1774 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Theodorus Bernhard Nicoll

H.nr:
01
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Enkemand efter 1ste ægteskab
Yrke:
Sognepræst

002 Philip Eilhelm Nicoll

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Candidat theolog

003 Christiane Georgia Nicoll

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Abel Margrethe Nicoll

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Anne Rebekke Nicoll

H.nr:
01
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Rasmus Jonsen

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægden

007 Ananias Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

008 Mari Stefensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

009 Everise Hansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

010 Brithe Halsteensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Verkbruden
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Begge underholdes av charite

011 Marcus Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fosterbarn
Sivilstand:
-
Yrke:
Begge underholdes av charite

012 Peder Arnesen

H.nr:
02
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 1ste og hun i 2det ægteskab
Yrke:
Forpagter paa kierstad

013 Eli Rasmusdatter

H.nr:
02
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Han i 1ste og hun i 2det ægteskab
Yrke:
-

014 Ragnilde Larsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

015 Laurentze Pedersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

016 Endre Iversen

H.nr:
02
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestedreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægden

017 Mon Monsen

H.nr:
03
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Forpagter paa kierstad

018 Pauline Ingebrictsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

019 Ingebrict Monsen

H.nr:
03
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægden

020 Brithe Monsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Else Margrethe Monsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Peder Strøme

H.nr:
04
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 2det og hun i 1ste ægteskab
Yrke:
Degn i kaldet og huusmand med jord

023 Kirstine Andersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Han i 2det og hun i 1ste ægteskab
Yrke:
-

024 Jacob Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

025 Ingebrict Erichsen

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægden

026 Siri Knudsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Inger Hess

H.nr:
04
Alder/født:
74
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens moster
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Pensionist af norske krigs casse

028 Emanuel Friderich Rose

H.nr:
05
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Uheldig handelsmand ernærer sig af fiskerie

029 Anne Myhlenphort

H.nr:
05
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

030 Marthe Rose

H.nr:
05
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

031 Hans Rose

H.nr:
05
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Friderich Rose

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Jens Kraft Rose

H.nr:
05
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Peder Sørensen

H.nr:
05
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestedreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af landlægden

035 Henrich Siursen

H.nr:
06
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

036 Marthe Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

037 Raphael Henrichsen

H.nr:
06
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægd

038 Olave Hendrichsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Lisbeth Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Ubeslægtet
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Nyder almisse og gaaer i dagleie

040 Guttorm Olsen

H.nr:
07
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 1ste og hun i 2det ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

041 Eli Pedersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Han i 1ste og hun i 2det ægteskab
Yrke:
-

042 Niels Guttormsen

H.nr:
07
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Af søelægden

043 Anne Knudsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

044 Christopher Størkersen

H.nr:
08
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 2det og hun i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

045 Ingeborg Pedersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Han i 2det og hun i 1ste ægteskab
Yrke:
-

046 Inger Christophersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

047 Anne Nielsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Elling Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

049 Eli Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægteskab
Yrke:
-

050 Ingelew Ellingsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres barn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1534P Haram prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Møre og Romsdal
Kommune (1947):
Haram, Vigra
Geografisk område:
Haram prgj.
Haram sokn
Roald sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0011 Kierstad Præstegaard

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter