Tellingskrets: 003 

Bosted land: 0037 Hatlem

Person: 028 Guri Hansdatter

Rolle:
-
Husholdningsnr:
05
Personnr:
028
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1. ægtesk.
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
20
Fødselsdato:
1781 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Lasse Gregoriusen

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
B. i 1. ægt.
Yrke:
B. og gaardbr.

002 Brithe Zachariasdatter

H.nr:
01
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
B. i 1. ægt.
Yrke:
-

003 Anders Lassesen

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
Enroull. mat.

004 Jacob Lassesen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Ædel Lassesdatter

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Anne Lassesdatter

H.nr:
01
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

007 Selma Johannisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Marthe Andersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
89
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Lægdsfattig
Sivilstand:
E. i. gang
Yrke:
-

009 Arne Johannissen

H.nr:
02
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1ste ægtesk.
Yrke:
B. og gaardbr.

010 Halfrid Monsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1ste ægtesk.
Yrke:
-

011 Mons Arnesen

H.nr:
02
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Johannes Arnesen

H.nr:
02
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Brithe Arnesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Agathe Arnesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
-

015 Sjur Monsen

H.nr:
02
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 2dt
Yrke:
Jordløs huusmand og smed

016 Anne Hansdatter

H.nr:
02
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hun i 1. æg.
Yrke:
-

017 Synneve Siursdatter

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres døttre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Pernille Siursdatter

H.nr:
02
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres døttre
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Mathias Sjursen

H.nr:
03
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
B. i 1. ægt.
Yrke:
B. og gaardbr.

020 Marthe Iversdatter

H.nr:
03
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
B. i 1. ægt.
Yrke:
-

021 Hartvig Mathiesen

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

022 Iver Mathiesen

H.nr:
03
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres sønner
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Bendix Mathiesen

H.nr:
04
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 1 ægt
Yrke:
B. og gaardb.

024 Kari Olsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
80
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hun i 2. ægt.
Yrke:
-

025 Inger Bendixdatter

H.nr:
04
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Ide Ottesdatter

H.nr:
04
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Bertel Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i 1. ægtesk.
Yrke:
B. og gaardb.

028 Guri Hansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Begge i 1. ægtesk.
Yrke:
-

029 Anne Bertelsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Søren Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
Enroull. mat.

031 Synneve Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Inger Sjursdatter

H.nr:
05
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Hans Nielsen

H.nr:
05
Alder/født:
78
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusb. foræld.
Sivilstand:
Han i 3die
Yrke:
-

034 Cecilia Jeremiasdatter

H.nr:
05
Alder/født:
59
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusb. foræld.
Sivilstand:
Hun i 1. ægt.
Yrke:
-

035 Hans Baarsen

H.nr:
06
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 1ste
Yrke:
B. og gaardbr. avsked. under officier

036 Brithe Hermandsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hun i 2. ægt.
Yrke:
-

037 Mons Sjursen

H.nr:
06
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
Enroull. mat.

038 Kirstie Sjursdatter

H.nr:
06
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Jørnille Pedersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Hans Sjursen

H.nr:
06
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Orlov Gabrielsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Lasse Gunnersen

H.nr:
07
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Han i 1ste
Yrke:
B. og gaardbr.

043 Marthe Hansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
51
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Hun i 2. æg.
Yrke:
-

044 Iver Botolfsen

H.nr:
07
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
Enroull. mat.

045 Hans Botolfsen

H.nr:
07
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Botolf Lassesen

H.nr:
07
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Gjøe Botolfsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Ales Johansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Opfostring
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1428P Askvoll prestegjeld

Gå til kilde

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Askvoll, Hyllestad
Geografisk område:
Askvoll prgj.
Askvoll sokn
Vilnes sokn
Hyllestad sokn
Øn sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

003

Bosted land:

0037 Hatlem

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Oppbevaringssted

Rapporter