Det er i øyeblikket en feil med alle søk som avgrenser med årstall. Dette skyldes en feil i søkemotoren. Feilen er meldt til leverandøren 26. september.
Permanent ID: pf01058396001568
Rolle:
-
Husholdningsnr:
06
Personnr:
043
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Huusmand med jord
Kjønn:
m
Alder:
26
Fødselsdato:
1775 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

002 Brite Mortensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

003 Ole Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Maritte Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Synneve Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Helge Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens broder
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Logerende handels karler

007 Johannes Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens broder
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Logerende handels karler

008 Ole Helgesen

H.nr:
01
Alder/født:
74
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

009 Synneve Tomesdatter

H.nr:
01
Alder/født:
62
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

010 John Johansen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

011 Mari Tomasdatter

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

012 Gertrud Einersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

013 Iver Simonsen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

014 Ole Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

015 Mari Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

016 Anders Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

017 Tomas Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Maren Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Lasse Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Ander Hansen

H.nr:
02
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

021 Ingelev Johansdatter

H.nr:
02
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

022 Else Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

023 Gertrud Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

024 Anders Olssen

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

025 Maren Ovesdatter

H.nr:
02
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens forældre
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

026 Ingelev Roersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Enke 1. gang
Yrke:
Nyder almisse af sognet

027 Erich Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Bonde og gaard beboer

028 Kari Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

029 Wilken Tomasen

H.nr:
03
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbondens svigersøn
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Inderste

030 Jørand Erichsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Inderst

031 Knud Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

032 Kari Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Jørgen Tomasen

H.nr:
04
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Forpagter

034 Christie Johansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

035 Johanes Jørgensen

H.nr:
04
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Jørand Jørgensdatter

H.nr:
04
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Tomas Jørgensen

H.nr:
04
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Sønneve Johansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

039 Ole Endresen

H.nr:
04
Alder/født:
67
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerer hos forpagteren
Sivilstand:
Enkem.1.gang
Yrke:
Har vilkaar af gaarden

040 Ole Tomasen

H.nr:
05
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Huusmand med jord

041 Anna Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

042 Mari Olsdatter

H.nr:
05
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Peder Simonsen

H.nr:
06
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
Huusmand med jord

044 Brite Tomasdatter

H.nr:
06
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1. gang
Yrke:
-

045 Anna Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Tora Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderst og gaar i dagleie

047 Ingeborg Nilsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes uægte børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Anna Baardsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes uægte børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 1422P Lærdal prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Sogn og Fjordane
Kommune (1947):
Borgund, Lærdal, Årdal
Geografisk område:
Lærdal prgj.
Borgund sokn
Tønjum sokn
Hauge sokn
Årdal sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

003

Bosted land:

0003 Hærøe

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter