Permanent ID: pf01058309001614
Rolle:
-
Husholdningsnr:
13
Personnr:
071
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
21
Fødselsdato:
1780 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Constance Gartner

H.nr:
01
Alder/født:
46
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Efter den forrige forvalter ved bruuget, pensionist og gaardbruger

002 Maria Henriche Gartner*

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

003 Marthe Maria Antze

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusjomfrue
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Morten Thomsen Bredsdorff

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Forvalter

005 Jacob Jensen

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Marie Tronsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

007 Sara Hansdatter

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

008 Anne Andersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

009 Christen Isachsen

H.nr:
02
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
2det egteskab
Yrke:
Arbejder ved bruuget

010 Guri Pedersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

011 Mette Henrichsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Broderdatter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Anne Elisabet Bomhoff

H.nr:
02
Alder/født:
76
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Til huuse
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
Pensionist

013 Hans Petter Erichsen

H.nr:
02
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Til huuse
Sivilstand:
-
Yrke:
Underholdes af fattig cassen ved holden jernværk

014 Bent Nielsen

H.nr:
03
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Saugmester

015 Aaste Johannesdatter

H.nr:
03
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

016 Niels Bentsen

H.nr:
03
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Johannes Bentsen

H.nr:
03
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Hans Bentsen

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Karie Bentsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Johan Winberg

H.nr:
03
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Til huuse
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Snedker

021 Jon Pedersen

H.nr:
04
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Arbeider ved bruget

022 Mette Andersdatter

H.nr:
04
Alder/født:
58
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Moderen
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
-

023 Tyge Danielsen

H.nr:
04
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Til huuse
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Vanvittig og understøttes af fattig cassen

024 Peder Gundersen

H.nr:
05
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Flaade og færgemand

025 Inborg Hansdatter

H.nr:
05
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

026 Hans Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

027 Gunder Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

028 Kiøstol Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

029 Tron Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

030 Marie Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

031 Anne Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

032 Inborg Pedersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

033 Tron Jonsen

H.nr:
06
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Smed og arbejder ved bruget

034 Marie Gundersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
47
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

035 Kirsti Tronsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Inger Tronsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

037 Jon Nielsen

H.nr:
06
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestedreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

038 Jens Jonsen

H.nr:
07
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Smed og arbejder ved bruget

039 Lisbet Halvorsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

040 Jon Jensen

H.nr:
07
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Kirsti Rasmusdatter

H.nr:
07
Alder/født:
73
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Konens moder
Sivilstand:
Enke 1ste gang
Yrke:
-

042 Kirsti Hansdatter

H.nr:
07
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

043 Bent Jonsen

H.nr:
08
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Flaademand og smed

044 Inger Clemmetsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kone
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
-

045 Anne Bentsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

046 Clemet Bentsen

H.nr:
08
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

047 Sara Bentsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Gunnild Bentsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

049 Andreas Bentsen

H.nr:
08
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

050 Jan Tolfsen

H.nr:
09
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
1ste egteskab
Yrke:
Flaademand

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0819P Holla prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Holla
Geografisk område:
Holla prgj.
Holla sokn
Helgen sokn
Romnes sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

002

Bosted land:

0012 Uhlefos Saugbrug

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter