Tellingskrets: 001 

Bosted land: 0135 Fossum

Person: 058 Inger Andersdatter

Permanent ID: pf01058274003738
Rolle:
-
Husholdningsnr:
15
Personnr:
058
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
17
Fødselsdato:
1784 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Lars Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 2 gl.
Yrke:
H.m. plads og møllebrug

002 Marthe Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

003 Marthe Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Johanne Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Berthe Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

006 Hans Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
65
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fader
Sivilstand:
Enkem. 1 gl.
Yrke:
Fødes af sønnen

007 Rejer Tostensen

H.nr:
02
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 2 gl.
Yrke:
H.m.plads

008 Elen Gunbjørnsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

009 Erich Rejersen

H.nr:
02
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Vanfør

010 Tosten Rejersen

H.nr:
02
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

011 Lars Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 2 gl.
Yrke:
H.m.plads

012 Anne Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

013 Johannis Larsen

H.nr:
03
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

014 Anders Larsen

H.nr:
03
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

015 Aase Larsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

016 Hans Andersen

H.nr:
04
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads

017 Kari Hansdatter

H.nr:
04
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

018 Anders Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

019 Jacob Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

020 Claus Hansen

H.nr:
04
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

021 Cornelius Ericsen

H.nr:
05
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads

022 Valborg Torgersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

023 Tosten Olsen

H.nr:
06
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads

024 Kari Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

025 Ole Tostensen

H.nr:
06
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

026 Marthe Oudensdatter

H.nr:
06
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Moder
Sivilstand:
Enke 1 gang
Yrke:
Fødes af sønnen

027 Christopher Knudsen

H.nr:
06
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fosterbarn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Fødes af almuen

028 Christine Nielsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fosterbarn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Fødes af almuen

029 Christen Larsen

H.nr:
07
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Møllebrug

030 Ole Larsen

H.nr:
07
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Broder
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Møllebrug

031 Ole Amundsen

H.nr:
08
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads og saugbrug arbejde

032 Berthe Maria

H.nr:
08
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

033 Ole Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m. plads og saugbrug arbejde

034 Eli Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

035 Anders Andersen

H.nr:
09
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

036 Ingeborg Andersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

037 Anders Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Arbejde ved blaafarveværket

038 Ole Pedersen

H.nr:
10
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads og er vanfør

039 Sigrid Andersdatter

H.nr:
10
Alder/født:
58
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

040 Hans Olsen

H.nr:
10
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

041 Lars Nielsen

H.nr:
11
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Enkem. 1 gl.
Yrke:
Saugarbejde

042 Anders Larsen

H.nr:
11
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
H.m.plads

043 Gunnild Andersdatter

H.nr:
11
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sønnekone
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

044 Berthe Andersdatter

H.nr:
11
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Sønne datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

045 Knudt Oudensen

H.nr:
12
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
Dagarbejde

046 Mari Nielsdatter

H.nr:
12
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

047 Kjersti Knudsdatter

H.nr:
12
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

048 Ouden Andersen

H.nr:
13
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusfader
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
Er skomager

049 Kirstine Nielsdatter

H.nr:
13
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustrue
Sivilstand:
Gift 1 gl.
Yrke:
-

050 Anders Oudensen

H.nr:
13
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0623P Modum prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Buskerud
Kommune (1947):
Modum
Geografisk område:
Modum prgj.
Modum sokn
Nykirke sokn
Snarum sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0135 Fossum

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter