Permanent ID: pf01058250003827
Rolle:
-
Husholdningsnr:
27
Personnr:
133
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
45
Fødselsdato:
1756 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Peder Arnesen

H.nr:
01
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Gaardmand og stiger

002 Kirsti Halvorsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

003 Halvor Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

004 Anne Maria Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Ole Simensen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

006 Halsteen Simensen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

007 Kirsti Johannisdatter

H.nr:
01
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

008 Marit Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienistefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

009 Ole Trondsen

H.nr:
02
Alder/født:
39
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Huusmand med jord

010 Gunnild Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

011 Trond Olsen

H.nr:
02
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Barbro Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Anne Olsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Mari Siversdatter

H.nr:
03
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke 1 gang
Yrke:
Plads med jord

015 Jens Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Grubearbeider

016 Anne Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
18
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

017 Laers Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
Grubearbeider

018 Mari Christophersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1ste gang
Yrke:
-

019 Ole Laersen

H.nr:
03
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Berit Iversdatter

H.nr:
04
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusmoder
Sivilstand:
Enke 1 gang
Yrke:
Plads med jord

021 Østen Joensen

H.nr:
04
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

022 Siver Joensen

H.nr:
04
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Tiener

023 Even Østensen

H.nr:
05
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Huusmand med jord grubearbeider

024 Giertrud Andersdatter

H.nr:
05
Alder/født:
35
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

025 Anders Evensen

H.nr:
05
Alder/født:
12
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

026 Østen Evensen

H.nr:
05
Alder/født:
8
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

027 Marit Evensdatter

H.nr:
05
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Østen Evensen

H.nr:
05
Alder/født:
89
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens fader
Sivilstand:
Enkemand 1ste gang
Yrke:
Føderaad

029 Anders Røst

H.nr:
06
Alder/født:
56
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 2den gang
Yrke:
Stiger ved verket plads med jord

030 Sigri Jacobsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
58
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

031 Anne Andersdatter

H.nr:
06
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Hos forældrene

032 Eric Ericsen

H.nr:
07
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Grubearbeider plads med jord

033 Marit Olsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

034 Eric Ericsen

H.nr:
07
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Ole Ericsen

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Anne Ericsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Vanfør og i lidt arbeid

037 Kirsti Pedersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
81
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens moder
Sivilstand:
Enke 1 gang
Yrke:
Føderaad

038 Anders Joensen

H.nr:
08
Alder/født:
50
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Grubearbeider, plads med jord

039 Kari Ericsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

040 Eric Andersen

H.nr:
08
Alder/født:
11
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Joen Andersen

H.nr:
08
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Tore Andersen

H.nr:
08
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Olava Andersdatter

H.nr:
08
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Russina Joensdatter

H.nr:
08
Alder/født:
82
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mandens moder
Sivilstand:
Enke 1 gang
Yrke:
Føderaad

045 Ole Johannisen

H.nr:
09
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
Grubearbeider plads med jord

046 Gjertrud Christophersdatter

H.nr:
09
Alder/født:
45
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hans kone
Sivilstand:
Gift 1 gang
Yrke:
-

047 Johannes Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

048 Iver Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

049 Christopher Olsen

H.nr:
09
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

050 Marit Olsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
1
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0512P Lesja prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark, Oppland
Kommune (1947):
Dovre, Folldal, Lesja
Geografisk område:
Lesja prgj.
Øvre Folldal sokn
Lesja sokn
Lesjaskog sokn
Dovre sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

004

Bosted land:

0001 Krogen

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter