Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Les mer
Permanent ID: pf01058242001685
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
003
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
14
Fødselsdato:
1787 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Lars Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
49
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer og rodemester

002 Eli Bergersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
41
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

003 Berger Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
14
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Ole Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Tosten Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

006 Anne Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

007 Karn Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Tosten Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Begge ugift
Yrke:
Kudsk i militaire etaten

009 Kari Erichsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Begge ugift
Yrke:
-

010 Anne Olsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
84
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Qvinde
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Føderaadskone

011 Christian Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
55
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

012 Hellena Amundsdatter

H.nr:
02
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

013 Halvor Christiansen

H.nr:
02
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

014 Sigri Elisdatter

H.nr:
02
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Qvinds person
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderste

015 Elias Amundsen

H.nr:
02
Alder/født:
5
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes uægte søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

016 Ole Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Bonde gaardbeboer og skoleholder

017 Marte Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
19
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

018 Tørris Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i 2det ægteskab
Yrke:
Føderaadsfolk

019 Kersti Pedersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
71
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i 2det ægteskab
Yrke:
Føderaadsfolk

020 Ole Olsen

H.nr:
03
Alder/født:
24
Fødested:
Sverig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Alle ugifte
Yrke:
-

021 Giertru Embretsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Alle ugifte
Yrke:
-

022 Anne Embretsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Alle ugifte
Yrke:
-

023 Erich Hunjørsen

H.nr:
04
Alder/født:
48
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Hands 1ste og hendes 2det ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

024 Anne Amundsdatter

H.nr:
04
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Hands 1ste og hendes 2det ægteskab
Yrke:
-

025 Amund Pedersen

H.nr:
05
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Huusmand med jord

026 Marte Olsdaatter

H.nr:
05
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

027 Peder Amundsen

H.nr:
05
Alder/født:
3
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Halvor Christophersen

H.nr:
06
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

029 Anne Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

030 Ole Halvorsen

H.nr:
06
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

031 Christopher Halvorsen

H.nr:
06
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

032 Karn Halvorsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Berte Halvorsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Berger Bredesen

H.nr:
06
Alder/født:
68
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Føderaadsfolk

035 Mari Olsdatter

H.nr:
06
Alder/født:
64
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
-

036 Berte Iversdatter

H.nr:
06
Alder/født:
20
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

037 Sørn Simondsen

H.nr:
06
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Inderste

038 Kari Pedersdatter

H.nr:
07
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Qvinde
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Huusmandskone med jord

039 Peder Sørensen

H.nr:
07
Alder/født:
10
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

040 Tørris Sørensen

H.nr:
07
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Sørn Sørnsen

H.nr:
07
Alder/født:
4
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Olea Sørnsdatter

H.nr:
07
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hendes børn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

043 Sigri Olsdaatter

H.nr:
07
Alder/født:
70
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Qvinde
Sivilstand:
Enke efter 1ste ægteskab
Yrke:
Føderaadskone

044 Amund Haaagensen

H.nr:
08
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Hands 1ste og hendes 3de ægteskab
Yrke:
Bonde og gaardbeboer

045 Kari Amundsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Hands 1ste og hendes 3de ægteskab
Yrke:
-

046 Kari Larsdatter

H.nr:
08
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

047 Halvor Erichsen

H.nr:
09
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Hands 2det og hendes 1ste ægteskab
Yrke:
Selvejer

048 Ragnil Olsdatter

H.nr:
09
Alder/født:
60
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Hands 2det og hendes 1ste ægteskab
Yrke:
-

049 Christian Halvorsen

H.nr:
09
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift
Yrke:
Inderste

050 Arne Olsen

H.nr:
10
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Begge i første ægteskab
Yrke:
Selvejer

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0424P Hof prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Hof, Våler, Åsnes
Geografisk område:
Hof prgj.
Hof sokn
Åsnes sokn
Våler sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

002

Bosted land:

0002 Korsgaarden

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter