Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av høsten 2021. Les mer
Permanent ID: pf01058195000763
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
002
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift 3 g.
Yrke:
-
Kjønn:
k
Alder:
52
Fødselsdato:
1749 (beregnet)
Fødested:
-
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Marcus Giøe Rosenkrantz

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 2 g.
Yrke:
Hoffjunker, jordegods eyer og tømmerhandler

002 Maren Juel

H.nr:
01
Alder/født:
52
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift 3 g.
Yrke:
-

003 Karen Rosenkrantz

H.nr:
01
Alder/født:
9
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Eleonore Urbin

H.nr:
01
Alder/født:
32
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Gouvernante
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

005 Johan Kiertner

H.nr:
01
Alder/født:
54
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kok
Sivilstand:
Em. 1.g.
Yrke:
-

006 Hans Peter von Voss

H.nr:
01
Alder/født:
53
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huushoffmester
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

007 Andreas Berg

H.nr:
01
Alder/født:
31
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjener
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

008 Andreas Nicolaisen

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Kudsk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

009 Mads Juelsen

H.nr:
01
Alder/født:
37
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

010 Peder Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
22
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

011 Jens Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

012 Christen Thorsen

H.nr:
01
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dag-arbeidere fra sverrige

013 Niels Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
29
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dag-arbeidere fra sverrige

014 Andreas Sørensen

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dag-arbeidere fra sverrige

015 Poul Arnesen

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dag-arbeidere fra sverrige

016 Lars Guttormsen

H.nr:
01
Alder/født:
33
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dag-arbeidere fra sverrige

017 Ole Torgersen

H.nr:
01
Alder/født:
27
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Dagarbeidere

018 Iver Jonsen

H.nr:
01
Alder/født:
63
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Inderste
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Fattiglem

019 Poul Resen Broch

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Contior-karl
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
Nu i london

020 Johan Ingvaldsen

H.nr:
01
Alder/født:
17
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Skriver dreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

021 Oluf Nyeqvist

H.nr:
01
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Skriver dreng
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

022 Maria Thoresen

H.nr:
01
Alder/født:
40
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusholderske
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

023 Ulrica Holm

H.nr:
01
Alder/født:
28
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

024 Christine Kiertner

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

025 Maren Storm

H.nr:
01
Alder/født:
16
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

026 Anne Sophie Kiertner

H.nr:
01
Alder/født:
25
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

027 Aase Pedersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

028 Edel Sophia Larsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Ingeborg Tostensdatter

H.nr:
01
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

030 Berthe Nilsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

031 Karen Andersdatter

H.nr:
01
Alder/født:
21
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tienestepiger
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

032 Mathea Jonsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
Fattig lem

033 Knud Biørnskow

H.nr:
02
Alder/født:
57
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gift 1 g.
Yrke:
Forvalter ved godset

034 Maren Joh. Ræder

H.nr:
02
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift 2 g.
Yrke:
-

035 Marthe Mathea Knudsdatter*

H.nr:
02
Alder/født:
2
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Sirine Larsen

H.nr:
02
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
I besøg
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

037 Elias Aasmundsen

H.nr:
02
Alder/født:
7
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Fosterbarn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Niels Haagensen

H.nr:
02
Alder/født:
24
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

039 Karen Andersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
44
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

040 Berthe Jensdatter

H.nr:
02
Alder/født:
26
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

041 Gunhild Reyersdatter

H.nr:
02
Alder/født:
34
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestefolk
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

042 Ole Ingvoldsen

H.nr:
03
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Huusbonde
Sivilstand:
Gifte 1ste g.
Yrke:
Brugsfoged

043 Lisbet Andersdatter

H.nr:
03
Alder/født:
42
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gifte 1ste g.
Yrke:
-

044 Anders Olsen*

H.nr:
03
Alder/født:
15
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

045 Christopher Olsen*

H.nr:
03
Alder/født:
13
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres børn
Sivilstand:
Ugifte
Yrke:
-

046 Kirstine Larsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
23
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjeneste pige
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

047 Johannes Jensen

H.nr:
03
Alder/født:
36
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Mand
Sivilstand:
Gift 1ste g.
Yrke:
Inderste og dag-arbeider

048 Barbro Olsdatter

H.nr:
03
Alder/født:
30
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hands kone
Sivilstand:
Gift 1ste g.
Yrke:
-

049 Andreas Johannesen*

H.nr:
03
Alder/født:
6
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Deres søn
Sivilstand:
Ugift
Yrke:
-

050 Helge Andersen

H.nr:
04
Alder/født:
38
Fødested:
-
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbonde
Sivilstand:
Gifte 1ste g.
Yrke:
Saugmester

Kildeinformasjon:

Folketelling 1801 for 0115P Skjeberg prestegjeld

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Skjeberg
Geografisk område:
Skjeberg prgj.
Skjeberg sokn
Ingedal sokn
Ullerøy sokn
Startår:
1801
Sluttår:
1801

Tellingskrets:

001

Bosted land:

0042 Hafslund Adelige Sæde Gaard

Matr.nr/Gnr:
-
Løpenr/Bnr:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter