Tellingskrets: 002 del 1

Bosted by: 0309 Keisers Gade 5

Person: 032 Christian Rolfsen

Permanent ID: pf01053257019200
Rolle:
-
Husholdningsnr:
00
Personnr:
032
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student jur.
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1864
Fødested:
Drammen
Bostatus:
f
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
Bortreist

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Mathilde Sperati

H.nr:
00
Alder/født:
1835
Fødested:
Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefru, Husmoder

002 Angelo Pavlo Sperati

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

003 Eugenia Magdalene Sperati

H.nr:
00
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

004 Frederikke Salmuelsen

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Sverrige
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

005 Georg Øgle

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Østerdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student

006 Christian Nørbek

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Frederikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Ingeniør

007 !! Lundstrøm

H.nr:
00
Alder/født:
1847
Fødested:
Sverrige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Fru, Direktrise

008 Aksel Severin Steen

H.nr:
00
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Første assistent v. d. meteorologiske Institut

009 Elisabeth Steen

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

010 Sigrid Steen

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

011 William Steen

H.nr:
00
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

012 Margit Steen

H.nr:
00
Alder/født:
1880
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

013 Rosaline Andersen

H.nr:
00
Alder/født:
1830
Fødested:
Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefrue (Fru Steens moder)

014 Amalie Andresen

H.nr:
00
Alder/født:
1858
Fødested:
Asker
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

015 Maren Gulbrandsen

H.nr:
00
Alder/født:
1861
Fødested:
Ullensaker
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

016 Aksel Magnus

H.nr:
00
Alder/født:
1838
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Kaptejn ved Norske jägerkopr.

017 Inga Magnus

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Tønsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

018 Elisabeth Magnus

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

019 Alf Magnus

H.nr:
00
Alder/født:
1870
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

020 Inga Magnus

H.nr:
00
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

021 Helene Olsen

H.nr:
00
Alder/født:
1866
Fødested:
Urskaug
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjener

022 Emelie Bay

H.nr:
00
Alder/født:
1834
Fødested:
Eidsskogen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
-

023 Laura Norberg

H.nr:
00
Alder/født:
1835
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Christen Mellbye

H.nr:
00
Alder/født:
1868
Fødested:
Trygstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleelev

025 Kjeld Stub

H.nr:
00
Alder/født:
1868
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleelev

026 Constanse Christensen

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

027 Christiane Baarsen

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Drammen
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefru, Husmoder

028 Alette Cathrine Baarsen

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

029 Ida Olsen

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Drammen
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Enkefru, Kontorist Jernbanen

030 Susanna Galtung

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Hallingdal
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Guvernante Elev

031 Christiane Faye

H.nr:
00
Alder/født:
1870
Fødested:
Fedt
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Skoleelev

032 Christian Rolfsen

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Drammen
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Student jur.

033 Peter Rolfsen

H.nr:
00
Alder/født:
1866
Fødested:
Drammen
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Handelsmand

034 Knud Øien

H.nr:
00
Alder/født:
1865
Fødested:
Østerdalen
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
-
Yrke:
Artianer

035 Thrine Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1843
Fødested:
Gjeløen
Bostatus:
f
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjener

036 Jens Andreas Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1840
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Ingeniør

037 Nicoline Kirstine Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1833
Fødested:
Toten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

038 Christian Emil Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

039 Eva Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

040 Chatarine Elisabeth Bomhoff Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Datter

041 Paul Peter Ferdinand Gløersen

H.nr:
00
Alder/født:
1808
Fødested:
Land
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Forhen. Havnefoged

042 Karen Christensen Fløre

H.nr:
00
Alder/født:
1854
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjener

043 Gustav Adolf Sinding

H.nr:
00
Alder/født:
1849
Fødested:
Avaldsnes
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Ingeniør

044 Laurentius Wright Sahlqvist

H.nr:
00
Alder/født:
1829
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Contorbetjent

045 Lovise Salvine Sahlqvist

H.nr:
00
Alder/født:
1830
Fødested:
Risøer
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

046 Petra Emilie Larsen

H.nr:
00
Alder/født:
1864
Fødested:
Bakke Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Tjenestepige

047 Julius Albert Johannesen

H.nr:
00
Alder/født:
1855
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Politi Konstabel

048 Anne Gurine Johannesen

H.nr:
00
Alder/født:
1845
Fødested:
Vingersogten
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Hustru

049 Just Albert Johannesen

H.nr:
00
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

050 Axsel Jalmar Johannesen

H.nr:
00
Alder/født:
1881
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
-
Sivilstand:
-
Yrke:
Søn

Kildeinformasjon:

Folketelling 1885 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1885
Sluttår:
1885

Tellingskrets:

002 del 1

Bosted by:

0309 Keisers Gade 5

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter