Permanent ID: pf01052994007011
Rolle:
-
Husholdningsnr:
02
Personnr:
017
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Kjøbmand, Export av Sild og Fisk
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1846
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Christiane Caroline Amalia Gadd

H.nr:
01
Alder/født:
1859
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Indehaver af et pensionat

002 Sofie Amalia Gadd

H.nr:
01
Alder/født:
1875
Fødested:
Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

003 Magda Gadd

H.nr:
01
Alder/født:
1877
Fødested:
Kjøbenhavn Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

004 Pauline Olvidia Marie Gadd

H.nr:
01
Alder/født:
1881
Fødested:
Danmark Kjøbenhavn
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

005 Helene Marie Løchen

H.nr:
01
Alder/født:
1868
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Stuepige

006 Anna Andersen

H.nr:
01
Alder/født:
1868
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøkkenpige

007 Minna Lange

H.nr:
01
Alder/født:
1821
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Rentenistinde

008 Anna Dorthea Dekker

H.nr:
01
Alder/født:
1817
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Rentenistinde

009 Louise Qvarme

H.nr:
01
Alder/født:
1850
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bestyrerinde for kjole et.

010 Jeanette Qvarme

H.nr:
01
Alder/født:
1823
Fødested:
Throndhjem
Bostatus:
mt
Familiestilling:
b
Sivilstand:
e
Yrke:
-

011 Elise Mathilde Amundsen

H.nr:
01
Alder/født:
1857
Fødested:
Holmestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bestyrerinde af Kjolesyetablisement

012 Marie Mathilde Rosenqvist

H.nr:
01
Alder/født:
1853
Fødested:
Aarhus Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bestyrerinde af Kåbesyetablisement

013 Gabriel Adolf Gustafsen

H.nr:
01
Alder/født:
1853
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
ug
Yrke:
Konservator ved Bergen Museum

014 Hjalmar Balthasar Bergersen

H.nr:
01
Alder/født:
1860
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
fl
Sivilstand:
g
Yrke:
Premierløitnant i Marinen og Førstelærer ved Bergens Offentlige Sømand

015 Gunhild Cecelia Bergersen

H.nr:
01
Alder/født:
1863
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
hu fl
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Hjørdis Bergersen

H.nr:
01
Alder/født:
1886
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
d fl
Sivilstand:
-
Yrke:
-

017 Søren Falch

H.nr:
02
Alder/født:
1846
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Kjøbmand, Export av Sild og Fisk

018 Sigurd Falck

H.nr:
02
Alder/født:
1875
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skoledisipel

019 Johanne Johannesen Hovland

H.nr:
02
Alder/født:
1840
Fødested:
Ladvigs Præstegjæld
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Enepige

020 Johan Lange

H.nr:
03
Alder/født:
1845
Fødested:
Birkelands Sogn
Bostatus:
mt
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
ug
Yrke:
Kjøbmand Exportforretning

021 Fredrikke Marie Frøland

H.nr:
03
Alder/født:
1867
Fødested:
Aalesund
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husbestyrerinde

022 Synnøve Agathe Trondsen

H.nr:
03
Alder/født:
1873
Fødested:
Birkelands Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
tj
Sivilstand:
ug
Yrke:
Maanedspige

023 Berte Hamre

H.nr:
04
Alder/født:
1823
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
hp
Sivilstand:
e
Yrke:
Vadskekone Opsynskvinde ved Magistrats kontorene og Formandskabskontor

024 Anna Augusta Hamre

H.nr:
04
Alder/født:
1866
Fødested:
Bergen
Bostatus:
-
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

006

Bosted by:

0095 Walkendorfsgade 14

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter