Permanent ID: pf01052721119009
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
061
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1865
Fødested:
Fredriksstad
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Knud Knudsen Haug

H.nr:
1
Alder/født:
1824
Fødested:
Elvrum.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Olave Haug

H.nr:
000
Alder/født:
1833
Fødested:
Holmestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Lauritz Knudsen - Vigård

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Veblimgsnds i Grytens Pgld. Romsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Hanna Borgine Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1824
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

005 Even Eliassen Hagen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Vang pr. Hamar
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Anna Mathilde Nilsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Norderhov
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Edvin Hagen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 des.
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Nikolai Evenssen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Sofie Evenssen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

010 Frans Gustaf Collin

H.nr:
000
Alder/født:
1853
Fødested:
Barkeryd Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

011 Ida Josephine Collin (född Johannessen)

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Åsarp Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Ida Franciska Collen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 jan.
Fødested:
Kristeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

013 Hans O. P. Sandberg

H.nr:
000
Alder/født:
1834 okt.
Fødested:
Holmestrands Bÿ ja eller nei
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

014 Hustru Rise Marie Andersen Sandberg

H.nr:
000
Alder/født:
1823 nov.
Fødested:
i Vaale Prestejeld.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Gunil Johanesen födt Hanse

H.nr:
000
Alder/født:
1822 Vaaler
Fødested:
Vaale-Holmestrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

016 Juli Jensen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Ski
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Johanne Torgersen

H.nr:
000
Alder/født:
1824
Fødested:
Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

018 Justine Sofie Jörgensen

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Aasgaardstrand
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Johanne Elevine Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
østre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Magda Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Kristiania.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Olia Olsen födt Johansen

H.nr:
000
Alder/født:
1826
Fødested:
Odalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Selv Hovedperson, enslig Logerende
Sivilstand:
e
Yrke:
-

022 Olaus Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1823
Fødested:
Røgen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Karen Pedersen födt Lorsen

H.nr:
000
Alder/født:
1829
Fødested:
Asker Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

024 Petrine Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1851
Fødested:
Christeanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Laürense Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Chresteanea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Albertine Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Christianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

027 Krestian Mathisen

H.nr:
000
Alder/født:
1820
Fødested:
Sörum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Petrine Pedersdatter

H.nr:
000
Alder/født:
1828
Fødested:
Fet.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

029 Hans Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Thoten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Hans Wingaard Wilhelmsen

H.nr:
000
Alder/født:
1824
Fødested:
Blakier
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Karen Marie Wilhelmsen föt Stordalen

H.nr:
000
Alder/født:
1828
Fødested:
Stordalen Kongsberg Numedal og Lander
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Amolie Wilhelmine Wilhelmsen M.

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

033 Christian Thorval Schau Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1837
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

034 Arne Morten Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Sverre Christion Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Chresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Thorval Emanuel Mikelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien, med sin Moder
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Thora Gunhilde Amalie Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Soffie Johanne Arnesen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

039 Maren Emilie Mekelsen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Rÿgge
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
Separeret efter Bevilling
Yrke:
-

040 Martin Antonsen Lökken

H.nr:
000
Alder/født:
1859
Fødested:
Ö Toten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

041 Kaspbard Marenius Løkken

H.nr:
000
Alder/født:
1890 febr.
Fødested:
Kristeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Ida Kristine Løkken föd Jansen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Borghild Amalie Lökken

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

044 Laura Mathilde Otalia Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Sørum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

045 Rosa Mathilde Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Thÿra Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Ragnvald Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug ?
Yrke:
-

048 Bertran Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

049 Gustava Birgitta Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Bjarne Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristiania, Grønland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

159 Grønland 1-34 Tomtebryggen Grønlandskroken Grønlands Torv.

Bosted by:

006 Grønlandsgd.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
13
Ansvarlig aktør

Rapporter