Permanent ID: pf01052721080530
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
041
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1887
Fødested:
Holden
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Georg Sylvander

H.nr:
1
Alder/født:
1839
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Sophie Sylvander

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Jens Sylvander

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Dröbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Aagot Sylvanden

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Christeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Bernhard Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Hermande Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Marie Graff

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Hamar By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

008 Olaf Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Chrestiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

009 Karoline Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

010 Mathilde Krabbe

H.nr:
000
Alder/født:
1815
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

011 Dorthea Krabbe

H.nr:
000
Alder/født:
1837
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Jonas Krabbe

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Siljord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Knuthilde Krabbe

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Siljord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Camilla Krabbe

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Siljord
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

015 Johan Fredrik Thorvald Stabell Weil

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
Lier Præstegjæld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e-mand
Yrke:
-

016 Johan Fredrik Weil

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Hertha Sophie Wilhelma Weil

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Kathrine Weil

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Christianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Thorvald Weil

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Karen Thorne Calmeyer

H.nr:
000
Alder/født:
1839
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Husbestyrerinde.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Emil Fredrik Reiersen

H.nr:
000
Alder/født:
1835
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

022 Anna Reiersen

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Drobak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

023 Dagny Reiersen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

024 Aagot Reiersen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Drøbak
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Karen Diesen

H.nr:
000
Alder/født:
1866?
Fødested:
Lier
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Jörgine Rasmussen

H.nr:
000
Alder/født:
1841
Fødested:
Thorseng, Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
Separeret efter Bevilling
Yrke:
-

027 Hans Martin Rasmussen

H.nr:
000
Alder/født:
1837
Fødested:
Arendal
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

028 Olvar Saxild

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Dovre ?
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Christian Röstad

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Börsen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Leif Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Helga Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Dagny Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 jan.
Fødested:
Chr.a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Martine Pedersen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Alfhild Larsen

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Eker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Ernst. Øisten Næss

H.nr:
000
Alder/født:
!!
Fødested:
Asker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Alvilde Næss

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

037 Borghild Næss

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Christiana
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Just Johan Bing Broch

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

039 Hedevig Ulrikke Broch

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

040 Lars Christiania Broch

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Christianea
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

041 Leif Broch

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Holden
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

042 Kristine Eriksen

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

043 Thor Petersen

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Lom i Gudbrandsby
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Thora Petersen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Hamar
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

045 Laura Marie Petersen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 febr.
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

046 Marit Langen

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Johan Christensen

H.nr:
000
Alder/født:
1856
Fødested:
Grimstad
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

048 Thora Christensen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

049 Fin Christensen

H.nr:
000
Alder/født:
1887
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

205 Helgesensgade fra og med No 18 til og med No 40

Bosted by:

003 Helgesensgad.

Bydel:
-
Gårdens nr.:
20
Ansvarlig aktør

Rapporter