Permanent ID: pf01052721005765
Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
031
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1878
Fødested:
Chra
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Thorvald Ström

H.nr:
1
Alder/født:
1858
Fødested:
Kongsvinger By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Milla Pauline Ström

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Tromsö By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Miss Alice Edmunds

H.nr:
000
Alder/født:
1866
Fødested:
Edinburgh, Skotland
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Karoline Reinertsen.

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Mandal By
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Carsten Henrik Carstensen Schlytter.

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Cathrine Schlytter

H.nr:
000
Alder/født:
1855
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Hans Schlytter

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Carsten Carstensen Schlytter.

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Heyn van Kervel Schlytter

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Christiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Marianne Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Bamble
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

011 Marie Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1848
Fødested:
Töckfoss Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

012 Josefine Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Svelvig
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 P. B. Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1822
Fødested:
Chritianssand 28 mai 1822.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Selv Hovedperson, Selv Hovedperson.
Sivilstand:
g
Yrke:
-

014 Sophie Vilhelmine Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1838
Fødested:
Bindalen i Helgeland.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru, Er giftened Famiefaderen
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Thina Engelschiön

H.nr:
000
Alder/født:
1862
Fødested:
Nørdre Aurdal Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

016 Erik Andreas Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Nordre Aurdal Valder.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn, Sön.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Gretha Andrea Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Nordre Aurdal Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

018 Sören Brodkorb Sverdrup Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Nordre Aurdal. Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn, Sön
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

019 Henriette Jeanette Sverdrup Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Nørdre Aurdal Valders
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

020 Gustav Magnus Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn, Sön
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

021 Sophie Hartvigine Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
(Lethafors Brug) Wermeland.
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

022 Marie Helvise Engelschiøn

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Thora Olava Christiane Engelschiön

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter, Datter.
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Alma Simensen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Id
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

025 Inga Østerrud

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Haugsund
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Ingebrigth Chr. Lund Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1844
Fødested:
Skien
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Josefine Amalie Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1850
Fødested:
Chresteania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Margit Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Larvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

029 Anna Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Larvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

030 Ole Jakob Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Larvik
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

031 Thor Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Chra
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Arne Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Chra
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

033 Bergliot Holm

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Chra
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Gina Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

035 Maren Halvorsen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Solum
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

036 Sara Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1846
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

037 Peter Christian Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1865
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

038 Johan Fredrik Thorne Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1873
Fødested:
Moss by
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Hans Blom Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Moss landsogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Hedvig Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1879
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Richord Momme Peterson

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

042 Thoralf Rosenqvist

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Christianssand (S)
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Rina Rosenqvist

H.nr:
000
Alder/født:
1864
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
g
Yrke:
-

044 Theodor Peterson Rosenqvist

H.nr:
000
Alder/født:
1890 sept.
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Besøgende
Sivilstand:
-
Yrke:
-

045 Helene Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1847
Fødested:
Svendal Sogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Karen Johansen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Moss landsogn
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Anna Morie Johansen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Moss
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Karen Marie Fjelstad

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
ukjendt
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Marie Andersen

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Horten
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende, Besøgende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Sevald Theodor Richard Andvord

H.nr:
000
Alder/født:
1839
Fødested:
Løm, Gudbrandsdalen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

102 Parkveien. Incognets Terr. Sommersgade. Skorveien.

Bosted by:

024 Sommersgade

Bydel:
-
Gårdens nr.:
13
Ansvarlig aktør

Rapporter