Rolle:
-
Husholdningsnr:
000
Personnr:
043
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1870
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Peder Olsen

H.nr:
1
Alder/født:
1847
Fødested:
Sverige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

002 Maren Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

003 Nekkoline Fredrikke Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1875
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

004 Karoline Ottilje Olsen

H.nr:
000
Alder/født:
1878
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

005 Sivert Nielssen

H.nr:
000
Alder/født:
1852
Fødested:
Stavanger
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

006 Malene Nilsen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Stordøen- Bergens Stift
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

007 Sigurd Nilsen

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

008 Erling Nilssen

H.nr:
000
Alder/født:
1884
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

009 Margit Nilssen

H.nr:
000
Alder/født:
1886
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

010 Johanne Nilssen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

011 Terje Nilssen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 sept.
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

012 Lina Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Norsnæs- Röken
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

013 Martha Andrisen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Tjenestetyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

014 Hans Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Hale Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

015 Anne Karine Paulsen

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Hale Ringerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

016 Haakon Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1874
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

017 Paula Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1877
Fødested:
Christeanie
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

018 Axel Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1881
Fødested:
Christeanie
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

019 Inga Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Christeanne
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

020 Jørgen Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Christeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

021 Carl Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

023 Saphie Sörensen

H.nr:
000
Alder/født:
1872
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

024 Peder Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1845
Fødested:
Fedt præstegjæld
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

025 Marie Hansen

H.nr:
000
Alder/født:
1829
Fødested:
Norderav. Rengerike
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

026 Petter August Mørck

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Inga Mørck

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

028 Karl Agust Mørck

H.nr:
000
Alder/født:
1889 Marts 29d
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

029 Valborg Signora Haug

H.nr:
000
Alder/født:
1869
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Logerende hørende til Familien
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

030 Erik Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1849
Fødested:
Hole Rengerige
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

031 Sara Hendriette Kristeansen

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

032 Martha Elise Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1880
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

033 Helga Kristine Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1882
Fødested:
Drammen
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

034 Ellenore Aurora Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1883
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

035 Trÿgvi Kristeansen

H.nr:
000
Alder/født:
1885
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

036 Halftan Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1888
Fødested:
Kristeania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Sophie Hendriette Kristiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1890 Juni 19de
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
-
Yrke:
-

038 Martin L. Skolbrud.

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Bærum. Vestre
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hovedperson
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

039 Ragna Skolbrud.

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Barum Vestere
Bostatus:
-
Familiestilling:
Söster
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

040 Gulbrand Kristiansen Sæther

H.nr:
000
Alder/født:
1868
Fødested:
Faaberg
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

041 Rasmus. Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1858
Fødested:
Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
g
Yrke:
-

042 Bansine Frederikke Christiansen

H.nr:
000
Alder/født:
1860
Fødested:
Kjobenhavn, Danmark
Bostatus:
-
Familiestilling:
Hustru
Sivilstand:
g
Yrke:
-

043 Thorvald Bogsrud

H.nr:
000
Alder/født:
1870
Fødested:
Eidsvold
Bostatus:
-
Familiestilling:
enslig Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

044 Jakobine Elisabeth Davidsen, Enke

H.nr:
000
Alder/født:
1830
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Familiens overhode
Sivilstand:
e
Yrke:
-

045 Anna Fredrikke Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1871
Fødested:
Chr. a
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

046 Thorvald Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1863
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

047 Harald Hjalmar Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1861
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Jakob Frederik Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1867
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Søn
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

049 Erika Kristense Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1854
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

050 Ragna Emilie Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1876
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

051 Petronelle Kamilla Davidsen

H.nr:
000
Alder/født:
1857
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
-
Familiestilling:
Datter
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

Kildeinformasjon:

Folketelling 1891 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1891
Sluttår:
1891

Tellingskrets:

096 Observatoriegd. 12-25 Huitfeldtsgd. 25-33

Bosted by:

005 Observatorieg

Bydel:
-
Gårdens nr.:
25
Oppbevaringssted

Rapporter