Tellingskrets: 000 

Bosted by: 1131 11-216b 1

Person: 061 Kristen Hjertsen

Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
061
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomager
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1837
Fødested:
Lyster
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Daniel Nicolaus Jeppesen

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Kjøbenhavn i Danmark
Bostatus:
b
Familiestilling:
Overvogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gartner og Forvalter ved Privat Anstalt

002 Rasmus Thomassen

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Hærløe
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

003 Simon Wilhelmsen Fæste

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Lindaas Prgj. Lygre Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bager

004 Tollef Matsen Haugen

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Førde Prgj. Nøstdals Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Snidker

005 Johannes Sjursen Ervig

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Førde Prgj. Nøstdals Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

006 Samson Olai Olsen Lægnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1853
Fødested:
Vefring Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

007 Christian Olsen Systad

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Hyllestad Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestedreng

008 Ole Olsen Vie

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Førde Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Vogter
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomager

009 Oline Elefsen

H.nr:
01
Alder/født:
1824
Fødested:
Holmedal Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Husholderske
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardmandsdatter

010 Katrin Knudsdatter

H.nr:
01
Alder/født:
1836
Fødested:
Jølster Prgj. Helgen Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Kjøkkenpige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Husmandsdatter

011 Haagen Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1815
Fødested:
Bø Præstegjeld Nordland
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Fisker

012 Johannes Olsen Graatem

H.nr:
01
Alder/født:
1808
Fødested:
Qvindherred
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Bonde

013 John Olai Pedersen

H.nr:
01
Alder/født:
1846
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bagersvend

014 Jens Olsen Vasenden

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Nærstrand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardmand

015 Kristen Ellingsen

H.nr:
01
Alder/født:
1837
Fødested:
Jølster
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skomager

016 Knud Thomasen

H.nr:
01
Alder/født:
1823
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bødkersvend

017 Karl Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

018 Thorbjørn Knudsen

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Sand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Bonde

019 Anton Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1847
Fødested:
Selanger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Fisker

020 Jacob Hansen

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Bamle
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

021 Hjert Johnsen

H.nr:
01
Alder/født:
1843
Fødested:
Evendvik
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

022 Henrik Østergaard

H.nr:
01
Alder/født:
1829
Fødested:
Kragerø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
e.
Yrke:
Skipper

023 Kristian Olsen

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skræddersvænd

024 Ole Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Bamle
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

025 Lars Jørgen Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Fjære
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

026 Ole Knut Monsen

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Søvde
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

027 Johan Andreasen Inlibø

H.nr:
01
Alder/født:
1830
Fødested:
Borgund Søndmør
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Gaardmand

028 Anders Jensen Bjørk

H.nr:
01
Alder/født:
1849
Fødested:
Lyster
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

029 Sivert Eriksen Berut

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Jæderen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

030 Niels Peder Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Varaldsø fød i Sverige
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Grubearbeide

031 Anfin Thorsen Øren

H.nr:
01
Alder/født:
1822
Fødested:
Aarstad Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Bonde

032 Carl Martinus Carlsen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

033 Ole Eliasen

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Vardø
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

034 Bjenne Bjennesen Aabø

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Søvde
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

035 Karl Johan Eliasen

H.nr:
01
Alder/født:
1855
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

036 Armund Olsen Fuglebjerg

H.nr:
01
Alder/født:
1819
Fødested:
Kvindherred
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

037 Ole Karlsen Bjordal

H.nr:
01
Alder/født:
1828
Fødested:
Berkreim
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Handelsmand

038 Frans Hansen Holm

H.nr:
01
Alder/født:
1839
Fødested:
Vaage
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

039 Kristen Thorkildsen Fresvig

H.nr:
01
Alder/født:
1848
Fødested:
Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

040 John Clausen Lund

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Sogn
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

041 Kristen Kristensen Ølnæs

H.nr:
01
Alder/født:
1834
Fødested:
Sogndal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

042 Simon Arnesen Folkestad

H.nr:
01
Alder/født:
1816
Fødested:
Volden
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Bonde

043 Tønnes Andersen Trøy

H.nr:
01
Alder/født:
1831
Fødested:
Søgne
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Sømand

044 Johan Barth

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Songdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Student

045 Lars Henriksen

H.nr:
01
Alder/født:
1825
Fødested:
Kobbervig
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

046 Erik Tollefsen Svidal

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Jølster
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

047 Ivar Martin Nielsen

H.nr:
01
Alder/født:
1851
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tugthusfange

048 Tønnes Mathias Tønnesen

H.nr:
01
Alder/født:
1827
Fødested:
Lillesand
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
g
Yrke:
Sømand

049 Anders Larsen

H.nr:
01
Alder/født:
1805
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
e.
Yrke:
Rebslagersvend

050 Sivert Larsen Høgaas

H.nr:
01
Alder/født:
1845
Fødested:
Haugesund
Bostatus:
b
Familiestilling:
Patient
Sivilstand:
ug
Yrke:
Bonde

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad

Gå til kilde

Fylke:
Bergen
Kommune (1947):
Bergen
Geografisk område:
Bergen komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

000

Bosted by:

1131 11-216b 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Oppbevaringssted

Rapporter