Tellingskrets: 017 

Bosted by: 1063 Keysers Gade 1

Person: 002 Ludvig Sylow

Permanent ID: pf01052055031082
Rolle:
-
Husholdningsnr:
01
Personnr:
002
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Overlærer ved Frederikshalds skole
Kjønn:
m
Alder:
-
Fødselsdato:
1832
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Sedvanlig bosted:
-
Antatt oppholdssted:
-
Merknader:
-

Arbeidsledig:
-
Trossamfunn:
-
Sykdomstilstand:
-
Sykdomsvarighet:
-
Forsørgers livsstilling:
-
Slektsskap med ektemann:
-
Tilflyttet:
-
Adresse ved forrige telling:
-
Flyttet fra adresse:
-
Bygning for natteopphold:
-
Statsborgerskap:
-
Etnisitet / fars etnisitet:
-
Mors etnisitet:
-
Språk:
-
Etasje:
-
Skole:
-
Hjemstavnskommune:
-
Sted ved forrige telling:
-
Flyttet fra sted:
-

001 Magdalene Sylow

H.nr:
01
Alder/født:
1806
Fødested:
Fluberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
e
Yrke:
Pensioneret enke

002 Ludvig Sylow

H.nr:
01
Alder/født:
1832
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Overlærer ved Frederikshalds skole

003 Carl Sylow

H.nr:
01
Alder/født:
1838
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer ved Gymnastisk privatskole, premierløitenant

004 Arnolda Sylow

H.nr:
01
Alder/født:
1835
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde, til dato hovedsagelig forsørget af sin netop afdøde fader

005 Johanne Sylow

H.nr:
02
Alder/født:
1843
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde, til dato hovedsagelig forsørget af sin netop afdøde fader

006 Stephanie Sylow

H.nr:
02
Alder/født:
1844
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærerinde, til dato hovedsagelig forsørget af sin netop afdøde fader

007 Elisabeth Sylow

H.nr:
02
Alder/født:
1793
Fødested:
Snaasen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Hovedsagelig forsørget af regnskapsfører Chr. Sylow

008 Helene Hermansen

H.nr:
02
Alder/født:
1852
Fødested:
Romedal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

009 Karen Andersen

H.nr:
02
Alder/født:
1854
Fødested:
Vinger
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

010 Sven Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1812
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Sognepræst

011 Johanne Marie Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1811
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

012 Martha Kristine Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1842
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
3 af husets døttre have en liden skolegjerning, men forsørges, ligesom studenten væsentlig af faderen

013 Marie Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1844
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
3 af husets døttre have en liden skolegjerning, men forsørges, ligesom studenten væsentlig af faderen

014 Hermanna Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1849
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
3 af husets døttre have en liden skolegjerning, men forsørges, ligesom studenten væsentlig af faderen

015 Hanna Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1851
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
3 af husets døttre have en liden skolegjerning, men forsørges, ligesom studenten væsentlig af faderen

016 Johan Lyder Brun

H.nr:
03
Alder/født:
1853
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
3 af husets døttre have en liden skolegjerning, men forsørges, ligesom studenten væsentlig af faderen

017 Grethe Andersen

H.nr:
03
Alder/født:
1839
Fødested:
Fredrikshald
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørger sig selv

018 Ellen Pedersen

H.nr:
03
Alder/født:
1843
Fødested:
Eidsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørger sig selv

019 Harald Smith

H.nr:
04
Alder/født:
1847
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kjøbmand

020 Margrethe Hermane Smith

H.nr:
04
Alder/født:
1849
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
Kone

021 Christian August Eenberg Eenberg - Smith

H.nr:
04
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Søn

022 Joseph Emil Røgeberg

H.nr:
04
Alder/født:
1855
Fødested:
Kongsberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Handelsbetjent
Sivilstand:
ug
Yrke:
Handelsbetjent

023 Bergithe Arnesen

H.nr:
04
Alder/født:
1836
Fødested:
Næs Hallingdal
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

024 Marie Iversen

H.nr:
04
Alder/født:
1858
Fødested:
Gardemoen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Tjenestepige

025 Bernt Anton Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1819
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Trediepræst

026 Christine Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1823
Fødested:
Fet Prgjld
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

027 Otto Christian Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1853
Fødested:
Østre Toten
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges sig selv - cand. theol.- lærer

028 Johan Jakob Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1854
Fødested:
Østre Toten
Bostatus:
f
Familiestilling:
s
Sivilstand:
ug
Yrke:
Sømand

029 Clara Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1856
Fødested:
Erlangen Bayern
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af faderen

030 Ninni Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1859
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af faderen

031 Hanna Thinn

H.nr:
05
Alder/født:
1865
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

032 Martine Svendsen

H.nr:
05
Alder/født:
1842
Fødested:
Trygstad Prgld
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørger sig selv

033 Oline Hansen

H.nr:
05
Alder/født:
1843
Fødested:
Sarpsborg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

034 Axel Lund

H.nr:
06
Alder/født:
1842
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Læge

035 Valborg Eskilda Lund

H.nr:
06
Alder/født:
1845
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

036 Dorothea Lund

H.nr:
06
Alder/født:
1875
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
-
Yrke:
-

037 Vilhelm Petersen

H.nr:
06
Alder/født:
1821?
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
mt
Familiestilling:
Tilreisende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Lærer (privat)

038 Otea Hansen

H.nr:
06
Alder/født:
1848
Fødested:
Skjeberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørger sig selv

039 Bergitte Bergersen

H.nr:
06
Alder/født:
1849
Fødested:
Solør
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tjenestepige
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørger sig selv

040 Jens Stibolt Raabe

H.nr:
06
Alder/født:
1861
Fødested:
Østre Toten
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolediscipel

041 Paul Bantzen Lorck

H.nr:
06
Alder/født:
1863
Fødested:
Sande Herregård, Borre Sogn
Bostatus:
f
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Skolediscipel

042 Harald Holm

H.nr:
07
Alder/født:
1852
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af faderen, der er kjøbmand

043 Johannes Helmers

H.nr:
08
Alder/født:
1854
Fødested:
Bergen
Bostatus:
b
Familiestilling:
Logerende
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørges af faderen der er kjøbmand

044 Karl Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1841
Fødested:
Kristiania
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Kongl. fuldmægtig

045 Louise Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1843
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

046 Birger Nilsen

H.nr:
09
Alder/født:
1870
Fødested:
Vestre Aker
Bostatus:
b
Familiestilling:
s
Sivilstand:
-
Yrke:
-

047 Hansine Gundersen

H.nr:
09
Alder/født:
1847
Fødested:
Skien
Bostatus:
b
Familiestilling:
Tyende
Sivilstand:
ug
Yrke:
-

048 Jørgen Danielsen

H.nr:
10
Alder/født:
1818
Fødested:
Askim
Bostatus:
b
Familiestilling:
hf
Sivilstand:
g
Yrke:
Vei - rodemester

049 Maren Torine Danielsen

H.nr:
10
Alder/født:
1822
Fødested:
Eiberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
hm
Sivilstand:
g
Yrke:
-

050 Anette Sofie Danielsen

H.nr:
10
Alder/født:
1850
Fødested:
Spydeberg
Bostatus:
b
Familiestilling:
d
Sivilstand:
ug
Yrke:
Forsørget af faderen

Kildeinformasjon:

Folketelling 1875 for 0301 Kristiania kjøpstad

Gå til full kildeinformasjon

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Geografisk område:
Kristiania komm.
Startår:
1875
Sluttår:
1875

Tellingskrets:

017

Bosted by:

1063 Keysers Gade 1

Bydel:
-
Gårdens nr.:
-
Ansvarlig aktør

Rapporter